NES Collection from eBay

NES on eBay

ເຫັນກອງໆກັນຢູ່ໃນຮູບ ມັນຄືກະແຊັດເກມເຟມິລີ (ແຖວບ້ານນິນເອີ້ນແນວນີ້ ແຕ່ຢູ່ວຽງມັກຈະເອີ້ນວ່າ ຟາມິຄອມ) ມີຄົນເອົາ Collection ນີ້ໄປຂາຍໃນ eBay ບອກວ່າມີ *ທຸກໆເກມທີ່ເຄີຍສ້າງມາ* ສຳຫລັບເຄື່ອງ NES ເລີຍ *-* ທັງຫມົດມີ 670 ເກມ ຄົນຂາຍບອກວ່າ ຢູ່ໃນສະພາບດີຫມົດ ເປັນຂອງແທ້ຫມົດ ແຖມມີປື້ມຄູ່ມື 545 ເກມອີກ o_O

ລອງອ່ານໆເບີ່ງ ຕອນນີ້ເຂົາປະມູນກັນລາຄາສູງເຖິງ $7,300 ແລ້ວ ຄິດວ່າຫນ້າຈະມີທຸກເກມເລີຍລ່ະ ຕັ້ງແຕ່ພວກ Cowboy Kid, Bubble Bobble 2, Stadium Events, TMNT Part 4, Contra Force, Casino Kid 2, Dragon Warriors, Megaman, Flintstones Surprise at Dinosaur Peak, Snow Brothers, The Jetsons, Little Samson, Ms PacMan NAMCO, PacMan NAMCO, RC ProAM 2, Zombie Nation ມີຫມົດ ເກມດັງໆ ມີຫມົດທຸກເກມ (ຍົກເວັ້ນພາກຍີ່ປຸ່ນ?) ນອກຈາກຈະມີກະແຊັດເກມ ກໍ່ຍັງມີພວກ Accessories ຂອງເກມຕ່າງໆນຳເຊັ່ນ ROB the Robot, Power Glove, Power Pad ໆລໆ

Source – eBay [via Engadget, Digg]

ໃຜສົນໃຈລອງໄປປະມູນເບິ່ງ ^^”