Castlevania… Next Gen!

Castlevania ຖືເປັນ ໑ ໃນເກມທີ່ມີຊື່ສຽງມາຫຼາຍຍຸກຫຼາຍສະໄໝ ຕັ້ງແຕ່ NES ຈົນມາຮອດປັດຈຸບັນ ໂດຍສະເພາະໃນ Symphony of the Night ທີ່ລົງ PlayStation ນັ້ນໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມເປັນຢ່າງຍິ່ງ ດ້ວຍຮູບແບບການຫຼິ້ນທີ່ໜ້າສົນໃຈ ຕະຫຼອດຈົນເອກະລັກຕ່າງ ໆ ພາຍໃນຕົວເກມ.

ໃນງານ Tokyo Game Show 2008 ນີ້ ທາງ Konami ກໍ່ອອກໂຄສະນາຂອງ Castlevania ພາກໃໝ່ມາແລ້ວ ລາຍລະອຽດບໍ່ໄດ້ລະບຸຫຍັງມາຫຼາຍເທື່ອ ແຕ່ເກມໃນພາກນີ້ຈະລົງ PS3 ແລະ XBOX360