OpenOffice.org v2.20 Beta 6


ໃຜຍັງບໍ່ເຄີຍໃຊ້ ກໍ່ຂໍແນະນຳໃຫ້ລອງໃຊ້ເບິ່ງ ມັນເປັນໂປຣແກຣມທີ່ສາມາດໃຊ້ແທນພວກ Microsoft Word, Excel, Access ແລະ PowerPoint ໄດ້ ແຕ່ມີດີທີ່ວ່າຕົວໂປຣແກຣມນັ້ນເປັນ Opensource Software ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ຟຣີ (ຕາບເທົ່າທີ່ຍັງບໍ່ໄປລະເມີດ GPL)

OpenOffice ຄວາມຈິງໃຊ້ງ່າຍ ບ້ານເຮົາຫນ້າຈະມີການປະຊາສັມພັນໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບໂປຣແກຣມດີໆ ແບບນີ້ໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ ຕໍ່ຫນ້າໄປຈະໄດ້ງ່າຍເມື່ອຕ້ອງ Switch ໄປ OpenSource Software ຕົວອື່ນໆ

ພໍດີໄປເຫັນມັນອອກ Beta ໃຫມ່ ເລີຍເອົາມາລົງ ສົນໃຈກໍ່…ດາວໂຫລດ

Technorati Tags: , , , , , ,

Mozilla Firefox 3.0 Alpha 2

ທາງ Mozilla ເອົາ Gran Paradiso Alpha 2 ໄປໄວ້ໃນ FTP ແບບງຽງຊຽບ ຖ້າສົນໃຈຢາກດາວໂຫລດ ກໍ່ຄລິກເລີຍ

Gran Paradiso Alpha 2 ຈະອັພເດທ Gecko ໄປໃຊ້ v1.9 Alpha 2 ເຊິ່ງຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ໃນ 3a2 ຈະບໍ່ສາມາດໃຊ້ງານຮ່ວມກັບ win9x ໄດ້ອີກ ລວມເຖິງ mac os x 10.2. ຖ້າໃຜຢາກທົດສອບ Gecko Engine ກໍ່ໂຫລດໄດ້ ແຕ່ຖ້າໃຜສົນໃຈ Stability ກໍ່ຖ້າຕໍ່ໄປ  😎

Release notes

Source – Neowin

LaoScript 7.00 beta (test) released

ເຜີແປ໊ບດຽວ… ອີຕາຈອນປ່ອຍ LaoScript ເວີ່ຊັ່ນ 7 ຕົວທົດສອບອອກມາແລ້ວ ໃນເວັບເພິ່ນບອກວ່າ ປັບປຸງໃຫ້ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ດີກັບ​ Windows Vista ເພາະວ່າ ຕົວເກົ່າ 6.04 ມັນມີປັນຫາເລື່ອງ Keyboard mapping ທີ່ໄປຊົນກັບລະບົບຮັກສາຄວາມປອດໄພໃນ Vista ນອກຈາກນັ້ນກໍ່ມີພວກ minor conflicts ໃນ Vista

LaoScript for Windows v7.0 ຕົວໃຫມ່ນີ້ ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ກັບ Windows 2000, 2003, XP, Vista ເທົ່ານັ້ນ ພວກ 9x ອົດ ແລ້ວກໍ່ຕ້ອງໃຊ້ Microsoft Office 2002, XP, 2003 ແລະ 2007 ເທົ່ານັ້ນ ເກົ່າກວ່ານີ້ ເປັນອັນໃຊ້ບໍ່ໄດ້ ແລະມີອີກຢ່າງຫນຶ່ງຄື ຈະຕ້ອງມີ License key ໃຫມ່ ຈະໃຊ້ພວກເກົ່າບໍ່ໄດ້ອີກ

ສຳຫລັບໃຜທີ່ໃຊ້ Windows Vista ແລະຕ້ອງການຈະໃຊ້ features ຂອງ LaoScript ເຊັ່ນ Lao menu Add-Ins, Lao spell-checking, Lao find/replace, Sorting ແລະ Romanization ກໍ່ແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ LaoScript 7.0 ແຕ່ຖ້າຊິເອົາແບບພາສາລາວພໍໃຫ້ໃຊ້ໄດ້ ຮັບສົ່ງເມລໄດ້ ອ່ານເວັບພາສາລາວໄດ້ ພິມລາວໄດ້ ແບບນີ້ກໍ່ໃຊ້ພາສາລາວ ທີ່ມາກັບ Windows Vista ກໍ່ເຫລືອຢູ່ເຫລືອກິນແລ້ວ 😉

ສາມາດດາວໂຫລດ LaoScript for Windows 7.0b ໄດ້ຈາກ ຫນ້ານີ້

Source – LaoScript.net

Winamp 5.33 Build 1079 Beta

Winamp ອອກ Beta version ໃຫມ່ອອກມາເປັນ v5.33 build 1079 ໂດຍໄດ້ມີການປັບປຸງແລະແກ້ໄຂ ຄວາມຜິດພາດຕ່າງໆ ໃນເວີຊັ່ນກ່ອນຫນ້ານີ້ພໍສົມຄວນ ທ່ານໃດສົນໃຈໃຊ້ beta stuff ກໍ່ສາມາດໂຫລດມາໃຊ້ໄດ້ທັນທີ ຫລືອາດຈະຖ້າ Final ອອກມາກໍ່ໄດ້ ເພາະບໍ່ມີ security fix ແຕ່ຢ່າງໃດ 😉

ດາວໂຫລດ (ແນະນຳໃຫ້ໂຫລດ Pro. ver.):

Source – Neowin

nVidia ForceWare 100

Beta driver ຂອງ GeForce 8800 GTX/GTS GPUs ສຳຫລັບ Windows Vista

First Beta driver for GeForce 8800 GTX/GTS GPUs
This driver supports the following features:

  • Single GPU support
  • DirectX 9 support for GeForce 6/7/8 series GPUs
  • DirectX 10 support for GeForce 8800 GPUs
  • OpenGL support for GeForce 6/7/8 series GPUs

ດາວໂຫລດໄດ້ຈາກ nVidia.com

Source – Neowin.net

WinRAR 3.70 beta 1

ເຖິງຈະເປັນ Beta ແຕ່ກໍ່ຫນ້າຈັບຕາມອງພໍສົມຄວນ ສຳຫລັບຄາມປ່ຽນແປງໃນສາຍ 3.7x ໂດຍທາງ RarLab ໄດ້ອອກ Beta 1 ອອກມາໃຫ້ທົດລອງໃຊ້ກັນແລ້ວ ແລະໃນລຸ້ນນີ້ກໍ່ມີຄວາມປ່ຽນແປງຫລັກໆ ໃນສ່ວນຂອງການໃຊ້ງານໃນ Windows Vista ທີ່ຫລາຍຂຶ້ນ, ເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການອ່ານໄຟລ໌ ISO 13346, ຫນ້າຕ່າງບາງສ່ວນໄດ້ຮັບການອອກແບບໃຫມ່ ໃຫ້ເຫັນລາຍຊື່ຂອງໄຟລ໌ຂະນະກຳລັງແຕກໄຟລ໌ ສ່ວນຕອນບີບອັດກໍ່ຈະສະແດງ Ratio ໃຫ້ພ້ອມເລີຍ ແລ້ວກໍ່ຍັງເລືອກໄດ້ອີກວ່າ ຢາກໃຫ້ເຫັນ Progress bar ຫລືຂີດສະແດງການທຳງານ ໃຫ້ເປັນແບບເກົ່າ ຫລືເປັນແບບຂອງ Windows Vista ກໍ່ໄດ້ ສາມາດອ່ານລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ ຄວາມປ່ຽນແປງທັງຫມົດໄດ້ຈາກ ຫນ້ານີ້

ທ່ານໃດໃຊ້ Windows Vista ຄືຊິເຫມາະກັບ Beta ຕົວນີ້ຢູ່, ສາມາດາວໂຫລດໄດ້ຈາກເວັບໄຊທ໌ຂອງ RarLab

YamiPod 1.0.2 beta 1

ຂອງໃຊ້ຈຳເປັນສຳຫລັບຄົນມີເຄື່ອງຫລິ້ນ iPod ໂດຍສະເພາະເລີຍ YamiPod ໂປຣແກຣມປະເພດຟຣີແວຣ໌ທີ່ໃຊ້ສຳຫລັບຈັດການ iPod ຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ສາມາດຣັນໄດ້ທັງໃນ Windows, Mac OS X ແລະ Linux

ການໃຊ້ງານກໍ່ແສນງ່າຍ ພຽງແຕ່ໂຫລດມາແລ້ວແຕກ Zip ກໍ່ຣັນ EXE ໃຊ້ງານໄດ້ທັນທີບໍ່ຕ້ອງຕິດຕັ້ງຫຍັງໃຫ້ຫຍຸ້ງຍາກ ໂດຍທີ່ YamiPod ຈະມີ Features ການໃຊ້ງານຫລາຍຢ່າງເຊັ່ນ Copy ເພງຈາກເຄື່ອງ iPod ກັບເຂົ້າຄອມພິວເຕີ, ລົບເພງທີ່ຊ້ຳກັນອອກ ເປັນຕົ້ນ ແລະໂປຣແກຣມນີ້ຍັງມີໃຫ້ເລືອກໃຊ້ເຖິງ 12 ພາສາ ແຕ່ບໍ່ມີພາສາລາວ ຕາມເຄີຍ ທ່າໃດຢາກແປກໍ່ລອງເບີ່ງເດີ້…!!!

ດາວໂຫລດ: Windows, Mac OS X, Linux
ເວັບໄຊທ໌: YamiPod
ທີ່ມາ: Neowin.net

Paint.NET v3.0 Beta 3

Paint.NET ເປັນໂປຣແກຣມຕົກແຕ່ງ ແກ້ໄຂຮູບພາບຕ່າງໆ ມີຄວາມສາມາດແບບເຫລືອຢູ່ເຫລືອກິນ ສະຫນັບສະຫນຸນການທຳງານແບບ Multi-Layers, ໃຊ້ Undo ໄດ້ບໍ່ຈຳກັດ, ໃສ່ Special Effects ຕ່າງໆ ໄດ້ ຖືວ່າເປັນນ້ອງໆ ຂອງ Adobe Photoshop ເລີຍ ແລະທີ່ສຳຄັນ ມັນ-ແຈກ-ຟຣີ ບໍ່ຕ້ອງຫ່ວງເລື່ອງຄ່າລິກຂະສິດອີກ 😀

ເວັບໄຊທ໌: getpaint.net
ດາວໂຫລດ: Paint.NET v3.0 Beta 3

Source: Neowin

Google Pack 2.0.710.26346.beta

Google Pack ເປັນຊຸດລວມໂປຣແກຣມຍອດນິຍົມຕ່າງໆ ຄື​ (ຍາວແດ່ຈັກຫນ່ອຍ)
Google Earth ໂປຣແກຣມເບີ່ງແຜນທີ່ດາວທຽມທົ່ວໂລກ ແຕ່ປະເທດລາວຍັງມົວໆ ຢູ່ ໄວ້ມື້ຫນ້າຄືຊິດີຂຶ້ນ
Google Desktop ໂປຣແກຣມປະເພດ Desktop Search ກໍ່ຄື ຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນໃນເຄື່ອງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນພາບ ສຽງ ວິດີໂອ ເອກກະສານ Doc, PDF, XLS ແລະອື່ນໆ ໂດຍໂປຣແກຣມຈະສ້າງ Index ຂອງໄຟລ໌ທີ່ມີໃນເຄື່ອງກ່ອນ ຈາກນັ້ນເມື່ອຜູ້ໃຊ້ທຳການຄົ້ນຫາ ມັນກໍ່ຈະເປີດ Web Browser ຂຶ້ນມາສະແດງຜົນການຄົ້ນຫາ ຄືແບບໃນ Google.com ເລີຍ ພຽງແຕ່ເປັນການຄົ້ນຫາຈາກເຄື່ອງໂຕເອງ ເຄີຍໃຊ້ແລ້ວ ມີປະໂຫຍດຫລາຍ ໂດຍສະເພາະຫາກມີໄຟລ໌ໃນເຄື່ອງຫລາຍໆ ແບບນີ້ເຫມາະຫລາຍ
Picasa ເປັນໂປຣແກຣມເບີ່ງຮູບພາບ ເຄີຍນຳສະເຫນີໄປແລ້ວຄັ້ງຫນຶ່ງ ລອງກັບໄປອ່ານຖ້າສົນໃຈ
Google Toolbar for Internet Explorer ກໍ່ເປັນ Toolbar ສຳຫລັບ Internet Explorer ຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດໃຊ້ບໍລິການຕ່າງໆ ຂອງ Google ໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ
Google Pack Screensaver ເປັນພວກ Screensaver ຫລືໂປຣແກຣມພາບພັກຫນ້າຈໍຕາມຊື່ ບໍ່ຮູ້ມີຫຍັງພິເສດແຕກຕ່າງຈາກ Screensaver ອື່ນ ຍັງບໍ່ເຄີຍໃຊ້
Google Talk ອັນນີ້ຂາ chat ຄືຊິຮູ້ດີ ມັນເປັນໂປຣແກຣມປະເພດ Instant Message ໃຊ້ຮັບສົ່ງຂໍ້ຄວາມ ສົນທະນາກັນ ແຕ່ກ່ອນຕ້ອງໃຊ້ເມລຂອງ Gmail ແຕ່ດຽວນີ້ເມລໃດກໍ່ຫລິ້ນໄດ້ຫມົດ
Google Video Player ອັນນີ້ເຄີຍໄດ້ຍິນ ແຕ່ບໍ່ເຄີຍໃຊ້ ຮູ້ແຕ່ວ່າໃຊ້ເປີດໄຟລ໌ວິດີໂອ (ຫລືບໍ່ເນາະ? ໕໕໕)
Skype ໂປຣແກຣມສົນທະນາຄືກັນ ໂທລົມກັນເລີຍ ພິມກໍ່ໄດ້ ເວົ້າກໍ່ໄດ້ ໂທເຂົ້າເບີບ້ານ ເບີມືຖືກໍ່ໄດ້ ແຕ່ເສຍເງິນ ຖ້າໂທຫາຄອມນຳກັນ ບໍ່ເສຍ
Mozilla Firefox with Google Toolbar ອັນນີ້ເປັນໂປຣແກຣມທ່ອງເວັບ Firefox ທີ່ຕິດ Google Toolbar ມາພ້ອມ
ສຳຫລັບ Ad-Aware SE Personal ມັນເປັນໂປຣແກຣມຈັດການກັບພວກ Trojans, Spyware, Malware ທັງຫລາຍ
Norton AntiVirus 2005 Special Edition ໂປຣແກຣມປ້ອງກັນໄວຣັສ (ຖ້າຊິໃຊ້ໂຕນີ້ ໃຊ້ AVS ດີກວ່າ ເຊື່ອຂ້າພະເຈົ້າ)
Adobe Reader 7 ໃຊ້ເປີດໄຟລ໌ PDF, ພວກ e-books
RealPlayer ໃຊ້ເບີ່ງຫນັງ ຟັງເພງ ຟັງວິທະຍຸອອນໄລນ໌ ພິເສດຢູ່ບ່ອນວ່າ ມັນໃຊ້ເປີດໄຟລ໌ Real Media ໂດຍສະເພາະ
ແລະສຸດທ້າຍ GalleryPlayer HD Images ອັນນີ້ບໍ່ຮູ້ຈັກ ໃຜຮູ້ແລ້ວບອກແດ່ (ອ່າວ..!!?) ໄດ້ຍິນວ່າໃຊ້ກ່ຽວກັບ HD Images (High-Definition Images)
ນັບໄດ້ ໑໔ ໂປຣແກຣມ ອ່ານແລ້ວມັນຈັ່ງແມ່ນຫລາຍອັນແທ້… ບໍ່ຕ້ອງຫ່ວງ ເຮົາສາມາດເລືອກໄດ້ວ່າຊິລົງສະເພາະອັນທີ່ຕ້ອງການ ຫລືລົງທັງຫມົດໄດ້

slideshare.net | YouTube ສຳຫລັບ Presentations

ເອ… ຊິໃຊ້ຄຳໃດດີນໍ້ ບ້ານເຮົາກໍ່ບໍ່ມີແບບນີ້ຫລາຍປານໃດແດ່. Slide Share ເປັນປະມານວ່າ YouTube ສຳຫລັບງານ Presentation ໂດຍສະເພາະ, ຄວາມສາມາດຕ່າງໆ ກໍ່ໄປໃນທຳນອງດຽວກັນກັບເວັບ YouTubeອືມ… ຖ້າເບີ່ງຊິດັງຊ່ຳໃດ

Source: Ajaxian