Beryl ແລະ Compiz ກັບມາລວມກັນອີກຄັ້ງ

Beryl ແລະ Compiz ຕ່າງກໍ່ເປັນ Window Manager ແຕ່ໄດ້ແຍກຕົວອອກຈາກກັນກ່ອນຫນ້ານີ້ ດ້ວຍເຫດຜົນແນວທາງການພັດທະນາທີ່ບໍ່ກົງກັນ ແຕ່ຕໍ່ມາກໍ່ກັບມາລວມກັນອີກຄັ້ງ ເຊິ່ງມີແຈ້ງຈາກບລັອກຂອງ Beryl ຍັງບໍ່ມີຊື່ໃຫມ່ຢ່າງເປັນທາງການເທື່ອ ແລະຈະເປີດໃຫ້ຮ່ວມໂຫວດຊື່ໄດ້ ແລະໄດ້ເປີດເວບໄຊຕ໌ໃຫມ່ຄື opencompositing.org ອອກມາພ້ອມ

ທີມງານ Beryl ຄາດວ່າອີກປະມານອາທິດຫນຶ່ງ ຄົງຈະມີລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບການລວມກັນອອກມາອີກຄັ້ງ

ທີ່ມາ – Beryl Blog

RevDNS’s Ubuntu Desktop

[google 5771298210255313600]

ໃຜສົນໃຈກໍ່ລອງດາວໂຫລດ Ubuntu ມາລອງໃຊ້ເບິ່ງເດີ້ ຢ່າລືມລົງ Beryl ນຳ ຖ້າຈະໃຊ້ Desktop Effect  🙂

ປ.ລ. ຕ້ອງ config ປານໃດຈຶ່ງໄດ້ແບບໃນວີດິໂອເນາະ – -a

Beryl 0.2.0 Beta released

ແວະມາບອກສັ້ນໆ ກ່ຽວກັບ Beryl ທາງຜູ້ພັດທະນາເຂົາອອກ Beta ໃຫມ່ຂອງ Beryl –OpenGL accelerated desktop– ອອກມາແລ້ວ ມີ plugin ໃຫມ່ສອງອັນ ແລະອອກແບບ settings manager ໃຫມ່ຫມົດ ໃຊ້ສະດວກກວ່າເກົ່າ ຖ້າໃຜໃຊ້ Ubuntu ຢູ່ແລ້ວ ແຕ່ຍັງບໍ່ໄດ້ລົງ Beryl ກໍ່ຈັດການ apt-get install beryl beryl-emerald ຫລືຫາກມີແລ້ວ ຕ້ອງການອັບເດທໃຫ້ໃຊ້ apt-get update beryl ກໍ່ຮຽບຮ້ອຍ
ສຳຫລັບ Users ທຳມະດາ (ບໍ່ນັບ Geeks) ຖ້າໃຊ້ Ubuntu ແລ້ວບໍ່ລົງ Berly ນິ ຊີວິດຄົງຈະຈືດພິລຶກ ເພາະ Berly ຈະຊ່ວຍເພີ່ມສີສັນໃຫ້ກັບ Desktop ໃນ Linux ໃຫ້ຫນ້າໃຊ້ງານຫລາຍຂຶ້ນ (ໃຊ້ OpenGL –ຕ້ອງມີກາຣ໌ດຈໍທີ່ຮອງຮັບ–) ໄວ້ຕໍ່ໄປຊິຂຽນ Review ສັ້ນໆ ອອກມາໃຫ້ອ່ານເພີ່ມເຕີມ 🙂

ທີ່ມາ – Berly-Project.org [via Digg]