bbPress 0.8 “Desmond” Released

bbPress ເປັນ Forum ທີ່ຂຽນໂດຍພາສາ PHP ມີລູກຫລິ້ນບໍ່ຄ່ອຍຫລາຍ ເນັ້ນໄປແນວໆ ຫລາຍກວ່າ (au8ust.org ກໍ່ໃຊ້) ມື້ນີ້ເພິ່ນອອກເວີ່ຊັ່ນໃຫມ່ ເປັນ v0.8 ພ້ອມຊື່ເວີ່ຊັ່ນວ່າ “Desmond” (ໃສ່ໄປຕາມສະໄຫມນິຍົມ) ຈຸດເດັ່ນໃນເວີໃຫມ່ນີ້ກໍ່ເຫັນຈະເປັນ Multiple theme support ທີ່ຫນ້າຈະມີມາແຕ່ດົນແລ້ວ 🙂 ນອກນັ້ນກໍ່ເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການ ລົບ Forum(s) ທີ່ບໍ່ຕ້ອງການອອກ ລວມເຖິງການໃຊ້ງານ Multibyte tag ແລະ Custom locations ຂອງ themes, plugins + config.php

ສາມາດອ່ານໄດ້ເພີ່ມເຕີມຈາກລິ້ງຄ໌

Source – bbPress Blog