AOL ກາຍເປັນອັນດັບ 3 ຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການອິນເຕີເນັດໃນສະຫະລັດ

ນັບເປັນເວລາຫລາຍກວ່າສະຕະວັດທີ່ AOL ໃຫ້ບໍລິການດ້ານອິນເຕີເນັດ ແກ່ປະຊາຊົນຊາວອາເມລິກາຫລາຍກວ່າບໍລິສັດໃດ ໆ ເຊິ່ງໃນປີທີ່ຜ່ານມາທາງ AOL ຕັດສິນໃຈທີ່ຈະຫາເງິນຈາກການ ໂຄສະນາ ໂດຍໄດ້ນຳສະເຫນີເນື້ອຫາຕ່າງ ໆ ພາຍໃນເວບໄຊຕ໌ຟຣີ ເປັນຮູບແບບປົກກະຕິ ຈາກທີ່ເຄີຍໃຫ້ບໍລິການດ້ານອິນເຕີເນັດ ພຽງຢ່າງດຽວມາດົນ

ແຕ່ຜົນທີ່ໄດ້ນັ້ນ AT&T ກັບກາຍມາເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການອິນເຕີເນັດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ມີຖານລູກຄ້າເຖິງ 12.1 ລ້ານລາຍ ໃນຂະນະທີ່ Comcast ຕາມມາເປັນອັນດັບສອງ ແລະອັນດັບທີ່ສາມຕົກເປັນຂອງ AOL ທີ່ມີຖານລູກຄ້າ 12 ລ້ານລາຍ ຈາກລາຍງານສະຫລຸບເມື່ອເດືອນມີນາທີ່ຜ່ານມາ

Continue reading AOL ກາຍເປັນອັນດັບ 3 ຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການອິນເຕີເນັດໃນສະຫະລັດ