BitDefender 10 ກັບ Windows Vista

ກະແສການໃຊ້ງານ Windows Vista​ ໃນບ້ານເຮົານັ້ນ ເຖິງຈະຍັງບໍ່ທັນເປັນທີ່ແຜ່ຫລາຍ ແຕ່ກໍ່ມີການໃຊ້ງານ Theme ລວມເຖິງ Icons ແລະຮູບລັກສະນະຂອງ Windows Vista ໃຫ້ເຫັນຫລາຍພໍສົມຄວນບໍ່ວ່າຈະເປັນຕາມຮ້ານອິນເຕີເນັດ ຫຼືແຜ່ນຕິດຕັ້ງ Windows XP ແບບໃຫມ່ ໆ ທີ່ຫລັງຈາກຕິດຕັ້ງແລ້ວຈະມີຮູບຮ່າງຫນ້າຕາ “ຄ້າຍ ໆ ” Windows Vista ເລີຍ (ມີຮອດ Sidebar ຢ່າງດີ)

ບັນຫາຫລັກໃຫຍ່ທີ່ເປັນທີ່ໂຈດຂານກັນໃນອັນດັບຕົ້ນ ໆ ກໍ່ຄື Hardware compatibility ຄືຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບອຸປະກອນຕ່າງ ໆ ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ບາງຄົນອາດຈະພົບວ່າ ອຸປະກອນບາງຢ່າງໃນເຄື່ອງຄອມພິວເຕີນັ້ນບໍ່ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ເພາະຂາດ Driver ແລະບາງທ່ານອາດຈະພົບວ່າໂປຣແກຣມຯ ທີ່ຕົນຕ້ອງໃຊ້ງານນັ້ນ ບໍ່ສາມາດໃຊ້ຮ່ວມກັນໄດ້ກັບ Windows Vista ເລີຍ ເຊິ່ງໃນຂໍ້ຫລັງນີ້ກໍ່ສ້າງບັນຫາປວດຫົວພໍສົມຄວນ ລວມເຖິງບັນດາໂປຣແກຣມ Antivirus ຕ່າງ ໆ ນຳພ້ອມ

/

BitDefender VS. Windows Vista

ທ່ານຮູ້ຫຼືບໍ່ວ່າ BitDefender 10 ເຊິ່ງເປັນ Antivirus ທີ່ມີຜູ້ນິຍົມໃຊ້ງານກັນຫລາຍນັ້ນ ບໍ່ສາມາດໃຊ້ງານຮ່ວມກັນໄດ້ກັບ Windows Vista ໄດ້ເລີຍ ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະສາມາດຕິດຕັ້ງໄດ້ຕາມປົກກະຕິກໍ່ຕາມ ຫາກແຕ່ວ່າຈະພົບກັບສະຖານະການອັນຫລາກຫລາຍທີ່ເຮັດໃຫ້ລະບົບ Windows Vista ຂອງທ່ານນັ້ນ ຂາດຄວາມໝັ້ນຄົງເປັນຢ່າງຍິ່ງ ທ່ານຈະພົບບັນຫາຕ່າງ ໆ ເຊັ່ນ ລະບົບຂອງທ່ານຢຸດການຕອບສະຫນອງໂດຍບໍ່ຮູ້ສາເຫດ ແລະອາດຈະຕ້ອງໄດ້ພົບກັບ Blue Screen Of The Dead ເປັນບາງຄັ້ງຄາວອີກນຳ

ແລະໃນທັນໃດທີ່ເກີດຄວາມຄິດຈະ Uninstall ຫຼືຖອດຖອນໂປຣແກຣມ BitDefender 10 ອອກນັ້ນ ທ່ານກໍ່ຈະພົບວ່າ ມັນບໍ່ສາມາດຖືກຖອນການຕິດຕັ້ງໄດ້!!!​ ລະບົບການຖອນການຕິດຕັ້ງຈະສາມາດເປີດໃຊ້ງານໄດ້ ແຕ່ວ່າບໍ່ສາມາດດຳເນີນການໄດ້ຈົນເຖິງຂັ້ນສຸດທ້າຍໄດ້ເລີຍ

Continue reading BitDefender 10 ກັບ Windows Vista