Weebly | Online Website Creation Tool

ຂໍແນະນຳໃຫ້ຮູ້ຈັກກັບ Weebly ບໍລິການສ້າງ ເວັບໄຊທ໌ອອນໄລນ໌ສຳຫລັບຍຸກນີ້ ວິທີໃຊ້ກໍ່ງ່າຍໆ ບໍ່ຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ເລື່ອງ HTML ກໍ່ໄດ້ ມີແຕ່ຈັບວາງຈັບວາງ ແລ້ວກໍ່ອອກມາເປັນເວັບ ໄດ້ຕາມວາດຕາມວາ 🙂 ເຮັດແລ້ວແລ້ວກໍ່ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ເລີຍ ເຂົາມີ Host Service ໃຫ້ພ້ອມ ໃຫ້ໃຊ້ພ້ອມ ຫລືຖ້າບໍ່ຢາກໃຊ້ Web Host ທີ່ເຂົາຈັດໄວ້ໃຫ້ ກໍ່ມີແຕ່ໂຫລດໄຟລ໌ Zip ມາແລ້ວອັບໂຫລດຂຶ້ນໄປໄວ້ Host ທີ່ຕ້ອງການ

ມີວິດີໂອສາທິດການໃຊ້ງານໃຫ້ເບິ່ງໃນ YouTube ລອງເຂົ້າໄປເບິ່ງ

ເທົ່າທີ່ເບິ່ງຈາກວິດີໂອ ກໍ່ຮູ້ສຶກວ່າງ່າຍດີ ຢາກລອງໄປໃຊ້ຢູ່ ແຕ່ເນັດ 56K ມັນບໍ່ໄດ້ດັ່ງໃຈປານໃດ ເລີຍປະໄວ້ກ່ອນ ໃຜມີເນັດດີໆ ຢາກລອງໃຊ້ ກໍ່ເຂົ້າໄປທີ່ Weebly.com
Features:

  • Drag and Drop Interface (ລາກແລ້ວວາງ)
  • Variety of Themes (ມີຮູບແບບຫນ້າຕາໃຫ້ເລືອກຫລາຍແບບ)
  • Personalized Subdomains (ມີ Subdomain ໃຫ້ໃຊ້)
  • Export to Zip File (ສົ່ງອອກເປັນໄຟລ໌ Zip)
  • Numerous Content Elements (ໃສ່ເນື້ອຫາໄດ້ຫລາກຫລາຍ)

ທີ່ມາ – Weebly, Ajaxian