ລັດຖະບານ Africa ໃຊ້ພະລັງງານແສງອາທິດສຳຫລັບ IT

ລັດຖະບານແລະອົງການພັດທະນາຕ່າງ ໆ ໃນ Africa ໄດ້ກະກຽມທີ່ຈະໃຊ້ພະລັງງານຈາກແສງອາທິດເພື່ອໃຊ້ໃນເຂດທຸລະກັນດານ ເຊິ່ງໂຄງການ e-school ໃນ Africa ນັ້ນໄດ້ເຮີ່ມໃຊ້ພະລັງງານແສງອາທິດໄປກ່ອນຫນ້ານີ້ແລ້ວ ໂດຍ Paul Zambezi ເລຂານຸການລັດຖະມົນຕີກະຊວງວິທະຍາສາດແລະເທັກໂນໂລຢີຂອງ Africa ກ່າວວ່າການໃຊ້ພະລັງງານຈາກແສງອາທິດນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາຊົນໃນຖິ່ນກັນດານທີ່ໄຟຟ້າເຂົາບໍ່ເຖິງນັ້ນ ສາມາດໃຊ້ງານຄອມພິວເຕີ ລວມເຖິງອິນເຕີເນັດໄດ້

ທີ່ມາ – InfoWorld [via]