Foxmarks 2.7.2 ເພີ່ມ TurboTags

Foxmarks ອອກເວີຊັນໃໝ່ 2.7.2 ຄວາມເດັ່ນຂອງເວີຊັນນີ້ແມ່ນລະບົບ TurboTags ເຊິ່ງຈະແນະນຳໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ໄດ້ວ່າ ໜ້ານັ້ນ ໆ ທີ່ຈະ bookmark ເກັບໄວ້ ມີ tag ຫຍັງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແດ່ ໂດຍຈະດຶງຂໍ້ມູນມາຈາກຖານຂໍ້ມູນຂອງ Foxmarks ເອງ ເຊັ່ນຖ້າຈະ bookmark ເວັບ simplemachines.org ມັນກໍ່ຈະແນະນຳ tag ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ເອງໂດຍອັດຕະໂນມັດ (ຮູບປະກອບດ້ານລຸ່ມ)

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ Foxmarks ກໍ່ຍັງບໍ່ສາມາດແນະນຳ tag ເວັບອື່ນ ໆ ທີ່ບໍ່ຄ່ອຍມີຂໍ້ມູນໄດ້ (ເຊັ່ນ au8ust.org ເປັນຕົ້ນ) ແຕ່ກໍ່ເປັນຄວາມກ້າວໜ້າທີ່ດີ 🙂

ສຳລັບທ່ານທີ່ຍັງບໍ່ຮູ້ Foxmarks ເປັນ Addon ສຳລັບ Firefox ໃຊ້ສຳລັບບັນທຶກ bookmark ຕ່າງ ໆ ທີ່ມີຢູ່ ແລ້ວອັບໂຫລດໄປໄວ້ໃນ server ຂອງ Foxmarks ໂດຍອັດຕະໂນມັດ ຊ່ວຍໃຫ້ເວລາໄປຫຼິ້ນຄອມພິວເຕີບ່ອນອື່ນແລ້ວສາມາດ Sync ຂໍ້ມູນ bookmark ໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ ແລະສາມາດສ້າງ server ໄວ້ເກັບເອງກໍ່ໄດ້ຫາກຕ້ອງການ.