Intel ແລະ Nokia ລົ້ມເລີກແຜນການ 3G Module ສຳຫລັບ Notebook

ແຜນການທີ່ທາງ Intel ແລະ Nokia ເຄີຍປະກາດໃນຊ່ວງປີ 2549 ວ່າ ຈະຮ່ວມມືກັນອອກແບບ ແລະພັດທະນາ HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access) module ສຳຫລັບຄອມພິວເຕີໂນ໊ດບຸກນັ້ນ ຫລ້າສຸດທັງສອງຝ່າຍ ໄດ້ອອກມາປະກາດອີກຄັ້ງຫນຶ່ງວ່າ ແຜນການຄວາມຮ່ວມມືດັ່ງກ່າວ ຖືກຍົກເລີກໄປແລ້ວ ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ທາງ Nokia ກໍ່ໄດ້ອອກມາຖະແຫລງການວ່າ HSDPA module ນັ້ນ ຍັງຄົງມີການພັດທະນາຢູ່ຕໍ່ໄປ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຍັງບໍ່ມີການຕັດສິນໃຈ ທີ່ຈະນຳອອກມາຜະລິດ ເຜື່ອຈັດຈຳຫນ່າຍໃນເຊີງການຄ້າກໍ່ຕາມ

ໂດຍເຫດຜົນຫລັກຂອງການຍົກເລີກຄັ້ງນີ້ ທັງສອງບໍລິສັດໄດ້ອອກມາໃຫ້ຂໍ້ມູນພຽງວ່າ ຜະລິດຕະພັນດັ່ງກ່າວນັ້ນ ບໍ່ສາມາດໃຫ້ຜົນກຳໄລທາງການຄ້າພຽງພໍ –ບໍ່ຄຸ້ມຄ່າໃນການລົງທຶນ

HSDPA module ສຳຫລັບຄອມພິວເຕີໂນ໊ດບຸກທີ່ທັງສອງບໍລິສັດ ເຄີຍປະກາດຈະຮ່ວມກັນພັດທະນານັ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ງານສາມາດ ໃຊ້ອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສູງໄດ້ຜ່ານລະບົບເຄືອຂ່າຍ 2.5G (EDGE) ແລະ 3G (CDMA-2000/WCDMA) ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຕິດຕັ້ງຮາດແວຣ໌ເພີ່ມເຕີມແຕ່ຢ່າງໃດ

ທີ່ມາ – X-bit labs [via Neowin.net]