Google PageRank ໃນໄຕຣມາດ 4 ປີ 2007

ເລື່ອງ PageRank ເຄີຍຂຽນເທື່ອຫນຶ່ງ ດົນມາແລ້ວ ຕອນນີ້ Google ກໍ່ໄດ້ປັບ PageRank ອີກຄັ້ງຫນຶ່ງ ເຊິ່ງໃນຄັ້ງນີ້ກໍ່ມີຫລາຍ ໆ ເວັບທີ່ອັນດັບຕົກລົງໄປຫລາຍພໍສົມຄວນ –ອັນດ້ວຍເຫດເນື່ອງມາຈາກການຊື້ຂາຍລິງກ໌. ເວັບໃຫຍ່ ໆ​ ແບບ StatCounter.com ທີ່ເຄີຍມີ PR8 ກໍ່ຕົກລົງມາເຫລືອພຽງ PR6 ເທົ່ານັ້ນ, phpBB.com ຈາກ PR8 ກໍ່ເຫລືອພຽງ PR6

ສ່ວນເວັບຕ່າງ ໆ​ ໃນລາວເຮົາກໍ່ຮູ້ສຶກຈະມີການປັບປ່ຽນກັນພໍສົມຄວນ ໂດຍສະເພາະເວັບໄຊຕ໌ເກີດໃຫມ່ ຕອນນີ້ກໍ່ໄດ້ມີ PR ກັນແລ້ວ ເລີ່ມກັນທີ່ເວັບລັອກທັງຫລາຍກ່ອນ

 • au8ust.org PR4 ເທົ່າເກົ່າ
 • Pnomsin.com ເວັບຂອງທ່ານພະນົມສິນກໍ່ໄດ້ PR3 ແລ້ວເຊັ່ນກັນ ຖືວ່າໄວຫລາຍ
 • LaoBlogger.com ເປີດໃຫມ່ໂພດ ລິງກ໌ເຂົ້າບໍ່ທັນ ຕອນນີ້ PR0 ໄປກ່ອນ
 • LuangPrabang2Day.com ເປີດໃຫມ່ ແຕ່ກໍທັນໄດ້ PR2 ເຊັ່ນກັນ
 • samakomlao.blogspot.com ກໍຍັງ PR4 ບໍ່ປ່ຽນແປງ ແຕ່ຄ່າ PR ຍັງບໍ່ຢຸດດີເທື່ອ
 • vienglao.blogspot.com ຫລຸດລົງມາຈາກ PR3 ເຫລືອແຕ່ PR1
 • sen9y.wordpress.com ບລັອກຂອງແສງ ຕອນນີ້ເຫລືອແຕ່ PR1 ຈາກເດີມ PR4
 • pone-blog.blogspot.com ບລັອກທ່ານຜົນ PR0 ລິງກ໌ເຂົ້າຫນ້ອຍເກີນ
 • sian.madpage.com/blog/ ບລັອກທ່ານສ່ຽນກໍ່ PR0 ຮູ້ສຶກວ່າຈະລົງ
 • os555.blogspot.com/ ບລັອກຂອງທ່ານໂອ້ດຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່ ຕອນນີ້ PR1 ເພາະວ່າເພິ່ນບໍ່ຄ່ອຍໂປຣໂມດແລ້ວ

ຕາມດ້ວຍເວັບໄຊຕ໌ທົ່ວໄປ

 • LaoZaa.com ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ PR2 ເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍ
 • Mahasan.com ຍັງຄົງ PR4 ເຊັ່ນເດີມ
 • Inlao.net ກໍ່ PR4 ບໍປ່ຽນແປງ
 • LaoHub.com PR3 ຮູ້ສຶກວ່າຈະເພີ່ມມາຈາກເກົ່າອີກເລັກນ້ອຍ
 • LaoSmile.com PR3 ຈາກເກົ່າ PR2
 • Laotel.com ຫລຸດລົງມາເຫລືອແຕ່ PR4 ຈາກເດີມ PR5
 • ETLLAO.com ຕອນນີ້ PR3 ຫລຸດລົງມາຈາກ PR4
 • TigoLao.com PR4 ແຕ່ກ່ອນ PR5
 • VientianeMai.net ເວັບໄຊຕ໌ຂອງຫນັງສືພິມວຽງຈັນໃຫມ່ ຍັງຄົງ PR5 ໄວ້ໄດ້ຢ່າງໜຽວແໜ້ນ

ສຳຫລັບທ່ານທີ່ຕ້ອງການກວດເບິ່ງ PageRank ເອງກໍ່ສາມາດກວດໄດ້ທີ່ DigPageRank.com