ແບ່ງໄຟລ໌ໃຫຍ່ໃຫ້ເປັນນ້ອຍໂດຍໃຊ້ HJ-Split

HJ-Splitບາງຄັ້ງຜູ່ໃຊ້ອິນເຕີເນັດອາດພົບວ່າຕ້ອງດາວໂຫຼດໄຟລ໌ຂະໜາດໃຫຍ່ ທີ່ຖືກບີບອັດມາດ້ວຍ WinRAR ແຕ່ນອກຈາກມັນຈະເປັນ .rar ແລ້ວ ມັນຈະມີ .001, .002, .003, .00x ຕໍ່ທ້າຍອີກນຳ. ໄຟລ໌ທີ່ມີນາມສະກຸນເປັນໂຕເລກຕິດຕໍ່ກັນລັກສະນະນີ້ ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ WinRAR ໃນການແບ່ງໄຟລ໌ ແຕ່ໃຊ້ HJ-Split ເຊິ່ງເປັນໂປຣແກຣມຟຣີສຳລັບແບ່ງໄຟລ໌ທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ ໃຫ້ເປັນໄຟລ໌ທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍຫຼາຍ ໆ ໄຟລ໌ ເພື່ອສະດວກໃນການອັບໂຫຼດແລະດາວໂຫຼດ.ນອກຈາກຈະແບ່ງໄຟລ໌ໄດ້ແລ້ວ ແນ່ນອນວ່າໃນທາງກັບກັນ ມັນສາມາດໃຊ້ຮວມໄຟລ໌ທີ່ຖືກແບ່ງໄດ້ນຳ.

HJ-Split ສາມາດດາວໂຫຼດມາໃຊ້ງານໄດ້ຟຣີ ແລະມີໃຫ້ໃຊ້ສຳລັບຫຼາກຫຼາຍລະບົບປະຕິບັດການຕັ້ງແຕ່ Windows, Linux, Mac ໄປຈົນຮອດ DOS ກໍໃຊ້ໄດ້ເຊັ່ນກັນ. ທ່ານສາມາດດາວໂຫຼດໄດ້ຈາກເວັບໄຊ http://www.freebyte.com/hjsplit/