Tiberium

Tiberium ເປັນເກມແນວ FPS ສຳຫຼັບ PC, XBOX360 ແລະ PS3 ມີຄວາມພິເສດຄືມັນສ້າງມາຈາກ RTS Series ຍອດນິຍົມ Command & Conquer ນັ້ນເອງ

Tiberium

ກ່ອນຫນ້ານີ້ກໍ່ເຄີຍມີແລ້ວຄື Command & Conquer Renagade ເຊິ່ງອອກມາເມື່ອຫລາຍປີກ່ອນ ແລະກໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມເປັນຢ່າງດີ ສ່ວນ Tiberium ນັ້ນຈະມີກຳຫນົດການວາງຕະຫລາດໃນຊ່ວງປີ 2008

ທີ່ມາ – Gconsole