Winamp 5.51 Build 1763

ຕັ້ງແຕ່ອອກ Winamp 5.5 ມາ ທາງ Nullsoft ກໍ່ໄດ້ມີເວີຊັນແກ້ບັ໊ກຕາມມາຢູ່ສະເຫມີ ແລະຕອນນີ້ກໍ່ມີເວີຊັນ 5.51 build 1763 ມາອີກແລ້ວ ໃນເວີຊັນນີ້ໄດ້ມີສິ່ງໃຫມ່ເພີ່ມເຕີມອີກ 5 ຢ່າງ ແລະມີການປັບປຸງແກ້ໄຂສ່ວນຕ່າງ ໆ ໃນໂປຣແກຣມອີກເປັນເກືອບຮ້ອຍຈຸດ ເບິ່ງລາຍລະອຽດດ້ານໃນ

Continue reading Winamp 5.51 Build 1763