Toshiba ກຽມວາງຕະຫລາດໂຮງງານໄຟຟ້າ Nuclear ຂະຫນາດນ້ອຍ

ໂຕຊິບາກຽມວາງຕະຫລາດໂຮງງານຜະລິດໄຟຟ້ານິເຄລຍ ທີ່ມີຂະຫນາດພຽງ 7×2 ແມັດເທົ່ານັ້ນ ໂດຍໂຮງງານໄຟຟ້ານີ້ຈະມີກຳລັງຜະລິດໄຟຟ້າປະມານ 200 ກິໂລວັດ ຫລາຍພໍສຳຫລັບຫມູ່ບ້ານຫ່າງໄກທັງຫມູ່ບ້ານ ທີ່ສຳຄັນຄືຕົ້ນທຶນຄ່າໄຟຟ້າຕໍ່ຫນ່ວຍນັ້ນຢູ່ທີ່ປະມານ 5 ເຊັນ ຫຼືປະມານ 550 ກີບເທົ່ານັ້ນ

Toshiba S4ໂດຍໂຮງງານໄຟຟ້ານີ້ ອອກແບບມາຈາກຄວາມຮ່ວມມືລະຫວ່າງໂຕຊິບາ ແລະ ສະຖາບັນວິໄຈພະລັງງານໄຟຟ້າຂອງຍີ່ປຸ່ນ ຈະວາງຕະຫລາດໃນຊື່ Toshiba 4S (Super Safe, Small, and Simple)

ໂຮງງານໄຟຟ້າແບບໃຫມ່ນີ້ ບໍ່ຕ້ອງການແທ່ງຄວບຄຸມ ການເກີດປະຕິກິລິຍານິວເຄລຍ ສ່ວນສານຕັ້ງຕົ້ນນັ້ນແມ່ນ Lithium-6 ທີ່ສາມາດບັນຈຸໄວ້ ໃນໂຮງງານໄຟຟ້າ ເພື່ອຜະລິດໄຟຟ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເຖິງ 40 ປີ

ທາງໂຕຊິບາມີແຜນ ຈະຕິດຕັ້ງໂຮງງານທຳອິດທີ່ໃຊ້ Toshiba S4 ນີ້ປະມານປີ 2008 ແລະເປັນໄປໄດ້ ທີ່ຈະເຂົ້າຕະຫລາດອະເມລິກາແລະຢູໂຣບໃນຊ່ວງປີ 2009

ທີ່ມາ – Blognone [lew], Next Energy News