ຈີນ block RSS ທົ່ວປະເທດ

ປະເທດຈີນເປັນຫນຶ່ງໃນປະເທດທີ່ຮູ້ກັນວ່າ ມີການຄວາມຄຸມການຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນຂອງປະຊາຊົນ ຫລາຍທີ່ສຸດປະເທດຫນຶ່ງໃນໂລກ ໂດຍທີ່ເວບຕ່າງ ໆ ຈະຖືກປິດກັ້ນການເຂົ້າເຖິງຕາມຊ່ວງເວລາໂດຍບໍ່ມີການແຈ້ງເຫດຜົນໃດ ໆ ສະເຫມີ ໆ ແຕ່ປະຊາຊົນຈີນຈຳນວນຫລາຍກໍ່ຮູ້ວ່າ ວິທີການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນທີ່ຖືກປິດກັ້ນເຫລົ່ານັ້ນໄດ້ງ່າຍ ໆ ຄື ການອ່ານຂໍ້ມູນຜ່ານບໍລິການ RSS ທີບໍ່ໄດ້ຜ່ານລະບົບກອງເອກກະສານຂອງຈີນ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນເຫລົ່ານັ້ນໄດ້ເປັນວົງກວ້າງ

ມື້ວານນີ້ທາງການຈີນໄດ້ມີການດຳເນີນການ block ຂໍ້ມູນທາງ RSS feed ທົ່ວປະເທດ ລວມເຖິງເວບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຮັບຝາກ feed ເຊັ່ນ FeedBurner ແລະເວບທັງຫມົດທີ່ຂຶ້ນຕົ້ນ URL ໂດຍມີຄຳວ່າ feed, rss ແລະ blog ໂດຍການທຳການເຊັ່ນນີ້ ມີຜົນຕໍ່ເວບທີ່ບໍ່ໄດ້ມີເນື້ອຫາເປັນໄພຕໍ່ຄວາມໝັນຄົງຂອງຈີນ ກໍ່ຖືກປິດກັ້ນການເຂົ້າເຖິງໄປນຳ

ແນ່ນອນວ່າການປິດກັ້ນການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນແບບນີ້ ກໍ່ບໍ່ໄດ້ຊ່ວຍປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ປະຊາຊົນ ທີ່ຕ້ອງການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນເຫລົ່ານີ້ ສາມາດຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນທີ່ພວກເຂົາຕ້ອການໄດ້ ເພາະຍັງມີບໍລິການທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມສູງໃນຈີນເຊັ່ນ gladder, Tor ຕະຫລອດຈົນບໍລິການ Proxy ແລະ VPN ອື່ນ ໆ ທີ່ມີຢູ່ທົ່ວໂລກ

ທີ່ມາ – Blognone [by Lew]