WordPress 2.6.2

ທີມງານພັດທະນາ WordPress ໄດ້ຮັບແຈ້ງ bugs ທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຂໍ້ຜິດພາດ ແລະເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ລະບົບຮັກສາຄວາມປອດໄພໃນ WordPress ແລະຈັດການແກ້ໄຂໄປຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ເຊິ່ງທາງທີມງານໄດ້ແນະນຳໃຫ້ທຸກຄົນອັບເກຣດໄປໃຊ້ WordPress 2.6.2 ດ່ວນ ໂດຍສະເພາະຄົນທີ່ເປີດລະບົບສະມາຊິກໄວ້ ເນື່ອງຈາກມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະຖືກສະມັກສະມາຊິກໂດຍໃຊ້ username ທີ່ເຮັດໃຫ້ user ອື່ນ ໆ ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວນັ້ນ ຖືກ reset ລະຫັດຜ່ານໄດ້ ເຖິງແມ່ນວ່າລະຫັດທີ່ຖືກ reset ຈະບໍ່ຖືກເປີດເຜີຍໃຫ້ໃຜຮູ້ ແລະເປັນລະຫັດທີ່ random ໂດຍລະບົບກໍ່ຕາມ ແຕ່ກໍ່ສາມາດສ້າງຄວາມລຳຄານໄດ້ເປັນຢ່າງຫຼາຍເຊັ່ນກັນ

ນອກຈາກເລື່ອງແກ້ໄຂດ້ານຄວາມປອດໄພແລ້ວ WordPress 2.6.2 ຍັງມີການແກ້ໄຂ bugs ອີກ 11 ຈຸດນຳ

ດາວໂຫລດໄດ້ຈາກເວັບໄຊຂອງ WordPress.org

Published by

au8ust

ສະບາຍດີທຸກ ໆ ທ່ານ ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຜູ້ເບິ່ງແຍງບລັອກແຫ່ງນີ້ ຫາກທ່ານມີບັນຫາ ຫຼືຂໍ້ສົງໃສໃດ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ມາທາງອີເມລ ຂໍຂອບໃຈ.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.