ມາແລ້ວ! Google Chrome

chrome

ມື້ວານນີ້ຂຽນຂ່າວປະໄວ້ ວ່າ Google ຈະອອກ Web Browser ຂອງຕົວເອງໃນມື້ນີ້ ແລະກໍ່ເປັນໄປຕາມນັ້ນ ບໍ່ຖືກພະຍາດເລື່ອນເຂົ້າແຊກແຊງຕ່າງຢ່າໃດ ເມື່ອເວລາປະມານ ໒ ໂມງເຊົ້າຂອງວັນທີ່ ໓ ກັນຍາ ໒໕໕໑ ທາງ Google ກໍ່ເປີດໜ້າດາວໂຫລດຂອງ Google Chrome ໃຫ້ຄົນທົ່ວໄປໄດ້ດາວໂຫລດໄປທົດລອງໃຊ້ໄດ້.

ການທົດລອງໃຊ້ເບິ່ງກໍ່ພົບວ່າ ມີບັນຫາຢູ່ເລັກນ້ອຍ ແລະທົ່ວໄປ ເພາະວ່າ Chrome ໃຊ້ WebKit ເປັນ rendering engine ເລີຍເຮັດໃຫ້ບໍ່ລຶ້ງເຄີຍປານໃດ ເຖິງແມ່ນວ່າມັນຈະໄວກໍ່ຕາມ ຫາກແຕ່ພົບວ່າມີບັນຫາໃນການໃຊ້ພາສາລາວຢູ່ ເຊັ່ນ ເວລາພິມຄຳວ່າ “ເລີກ” ແລ້ວກົດ Backspace ເພື່ອລຶບນັ້ນ ເມື່ອລຶບ ກ ອອກໄປແລ້ວ ກົດ Backspace ອີກຄັ້ງໜຶ່ງເພື່ອລຶບສະຫຼະອີ ຈະພົບວ່າມັນຫາຍໄປໝົດເລີຍທັງຄຳ (ໝາຍຄວາມວ່າ ບໍ່ໄດ້ລຶບສະເພາະສະຫຼະອີ ແຕ່ລຶບໝົດ) ບໍ່ຄືໃນ Firefox ຫຼື IE ທີ່ສາມາດລຶບໄດ້ເທື່ອລະໂຕ –ບັນຫານີ້ຮູ້ສຶກວ່າຈະມີໃນ Leopard ນຳ; ບັນຫາພາສາລາວອັນທີ່ ໓ ກໍ່ຄື ບໍ່ສາມາດກຳນົດຟອນໃຫ້ກັບພາສາໄດ້ ດັ່ງທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້ໃນ Firefox ແລະ IE; ເຊິ່ງຜົນຂອງມັນກໍ່ຄື ເຮັດໃຫ້ໜ້າເວັບຫຼາຍ ໆ ເວັບກາຍເປັນວ່າໃຊ້ຟອນ Arial Unicode MS (ທີ່ມີຮູບຮ່າງພາສາລາວຄ້າຍ ໆ ຟອນດອກຈຳປາ). ຢ່າງສຸດທ້າຍທີ່ພົບປັນຫາກ່ຽວກັບພາສາ ກໍ່ຄື ໃນ Address bar ທີ່ທາງ Google ລວມ Search box ເຂົ້າໄວ້ນຳກັນນັ້ນ ບໍ່ສາມາດສະແດງຜົນພາສາລາວໄດ້!

ນອກຈາກນັ້ນ ບາງເວັບໄຊກໍ່ບໍ່ສາມາດສະແດງຜົນໄດ້ເຕັມທີ່ ແລະຮ້າຍໄປກວ່ານັ້ນຄື ອາດຈະສະແດງຜົນບໍ່ໄດ້ເລີຍ (ເຊັ່ນລະບົບທີ່ໃຊ້ Applet ຕ່າງ ໆ) ແຕ່ວ່າ ເວັບໄຊທົ່ວໄປແລ້ວ ກໍ່ໃຊ້ໄດ້ຕາມປົກກະຕິ.

ເວົ້າຂໍ້ເສຍໄປແລ້ວກໍ່ມາເວົ້າຂໍ້ດີກັນແດ່ ເລີ່ມທຳອິດເລີຍຄື ມັນໄວຫຼາຍ! ເປີດປຸບຂຶ້ນປັບ ຕາມຄຳໂຄສະນາ ໜ້າເວັບກໍ່ສາມາດເປີດໄດ້ໄວເຊັ່ນດຽວກັນ ລະບົບ UI ກໍ່ໃຊ້ງ່າຍ ສະດວກສະບາຍ ແຖບຕ່າງ ໆ ສາມາດເລື່ອນໄປມາ ແລະຍ້າຍໄດ້ຢ່າງໄວ ມີການແຍກ Process ຂອງແຕ່ລະແຖບອອກຈາກກັນເພື່ອປ້ອງກັນການຄ້າງທັງລະບົບ ແຕ່ວ່າຍັງມີບາງຢ່າງທີ່ຍັງບໍ່ທັນແຍກເຊັ່ນ Flash ຍັງໃຊ້ Process ດຽວກັນຢູ່. ລະບົບ Inline download ແລະ Inline search ຖືວ່າໃຊ້ໄດ້ດີ. ສຳລັບນັກພັດທະນາເວັບໄຊແລ້ວ ຄືຊິດີໃຈ ເພາະໃນ Chrome ມີໂຕ Inspector ແຖມມານຳ ໃຊ້ໄດ້ຄ້າຍ ໆ Firebug ແຕ່ແກ້ໄຂໜ້າເວັບ ແລະ CSS ໂດຍກົງບໍ່ໄດ້ຄືໃນ Firebug ເທື່ອ.

ໂດຍລວມແລ້ວ Google Chrome ເປັນກ້າວທຳອິດທີ່ດີ ແລະມີອະນາຄົດໄກ ແຕ່ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ກໍ່ຍັງບໍ່ສາມາດເປັນ Main stream ຂອງນັກທ່ອງເວັບໄດ້ເທື່ອ ຍັງຕ້ອງໃຊ້ເວລາປັບປຸງອີກໄລຍະໜຶ່ງ ເຖິງເວລານັ້ນ ໃຜຈະຮູ້ໄດ້ວ່າ Chrome ອາດຈະເປັນດັ່ງ Gmail ທຸກມື້ນີ້ກໍ່ເປັນໄດ້ 😉

ອ່ານຈົບແລ້ວກໍ່ໄດ້ເວລາ ດາວໂຫລດ Google Chrome

Published by

au8ust

ສະບາຍດີທຸກ ໆ ທ່ານ ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຜູ້ເບິ່ງແຍງບລັອກແຫ່ງນີ້ ຫາກທ່ານມີບັນຫາ ຫຼືຂໍ້ສົງໃສໃດ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ມາທາງອີເມລ ຂໍຂອບໃຈ.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.