Ubuntu 8.04 LTS (Hardy Heron) Alpha 1

ຜ່ານໄປດ໋ຽວດຽວກໍ່ອອກ Alpha ທີ່ຫນຶ່ງຂອງ Hardy Heron ອອກມາແລ້ວ ເຊິ່ງນັບເປັນເວີຊັນ 8.04 ແລະມີກຳຫນົດການປ່ອຍຢ່າງເປັນທາງການໃນເດືອນເມສາປີ 2008

ສຳຫລັບທ່ານທີ່ສົນໃຈລອງຂອງໃຫມ່ອ່ຽມ (ທີ່ຍັງບໍ່ທັນແລ້ວເທື່ອ 😛 ) ກໍ່ດາວໂຫລດມາລອງໄດ້ເລີຍ 😀

Published by

au8ust

ສະບາຍດີທຸກ ໆ ທ່ານ ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຜູ້ເບິ່ງແຍງບລັອກແຫ່ງນີ້ ຫາກທ່ານມີບັນຫາ ຫຼືຂໍ້ສົງໃສໃດ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ມາທາງອີເມລ ຂໍຂອບໃຈ.

3 thoughts on “Ubuntu 8.04 LTS (Hardy Heron) Alpha 1”

  1. ເວີເຊິນໂຕ8.04ມີຫຍັງແຕ່ຕ່າງກັບກັບເຊິນ7.10?

  2. I’ve just installed Ubuntu 8.04.1 LTS. I’m new to Ubuntu. Now when I want to play mp3 file, it won’t let me play. I need to install some GStreamer Codec or something. The problem is there is no internet installed in my Ubuntu-installed computer. I don’t know how to get the internet installed on it either.

    Help! How can I install Gstreamer and/or internet? Or in general, how can I install a new programme offline on Ubuntu?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.