Firefox 2.0.0.4

Mozilla ອອກເວີຊັນໃຫມ່ຂອງ Firefox ທີ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂເລື່ອງ ລະບົບຄວາມປອດໄພຈາກເວີຊັນກ່ອນຫນ້ານີ້ ແລະຮອງຮັບການໃຊ້ງານທີ່ດີຂຶ້ນກັບ Windows Vista ລວມເຖິງໄດ້ເພີ່ມພາສາເຂົ້າມາອີກສອງພາສາ ໂດຍຜູ້ໃຊ້ສາມາດດາວໂຫລດມາຕິດຕັ້ງໄດ້ ຫຼືອາດຈະໃຊ້ Software Update ໃນ Firefox ໂດຍໄປທີ່ Help > Check for Update… ກໍ່ໄດ້ເຊັ່ນກັນ

Published by

au8ust

ສະບາຍດີທຸກ ໆ ທ່ານ ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຜູ້ເບິ່ງແຍງບລັອກແຫ່ງນີ້ ຫາກທ່ານມີບັນຫາ ຫຼືຂໍ້ສົງໃສໃດ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ມາທາງອີເມລ ຂໍຂອບໃຈ.

One thought on “Firefox 2.0.0.4”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.