Winamp 5.34a Security Patch

WinampNullsoft ໄດ້ອອກ Winamp v5.34a ອອກມາໃຫ້ດາວໂຫລດແລ້ວ ເຊິ່ງໃນເວີຊັນນີ້ຈະເປັນການແກ້ໄຂ ກ່ຽວກັບລະບົບຄວາມປອດໄພໃນໄຟລ໌ in_mp4.dll ທີ່ມີຂໍ້ບົກພ່ອງ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ບໍ່ປະສົງດີສາມາດໃຊ້ໂຈມຕີລະບົບໄດ້ຜ່ານໄຟລ໌ MP4 ທີ່ຖືກຂຽນຂຶ້ນມາເປັນພິເສດ

ທ່ານໃດທີ່ຫ່ວງເລື່ອງຄວາມປອດໄພ ໃຫ້ອັບເດດດ່ວນ!

Published by

au8ust

ສະບາຍດີທຸກ ໆ ທ່ານ ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຜູ້ເບິ່ງແຍງບລັອກແຫ່ງນີ້ ຫາກທ່ານມີບັນຫາ ຫຼືຂໍ້ສົງໃສໃດ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ມາທາງອີເມລ ຂໍຂອບໃຈ.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.