Beryl 0.2.0 Beta released

ແວະມາບອກສັ້ນໆ ກ່ຽວກັບ Beryl ທາງຜູ້ພັດທະນາເຂົາອອກ Beta ໃຫມ່ຂອງ Beryl –OpenGL accelerated desktop– ອອກມາແລ້ວ ມີ plugin ໃຫມ່ສອງອັນ ແລະອອກແບບ settings manager ໃຫມ່ຫມົດ ໃຊ້ສະດວກກວ່າເກົ່າ ຖ້າໃຜໃຊ້ Ubuntu ຢູ່ແລ້ວ ແຕ່ຍັງບໍ່ໄດ້ລົງ Beryl ກໍ່ຈັດການ apt-get install beryl beryl-emerald ຫລືຫາກມີແລ້ວ ຕ້ອງການອັບເດທໃຫ້ໃຊ້ apt-get update beryl ກໍ່ຮຽບຮ້ອຍ
ສຳຫລັບ Users ທຳມະດາ (ບໍ່ນັບ Geeks) ຖ້າໃຊ້ Ubuntu ແລ້ວບໍ່ລົງ Berly ນິ ຊີວິດຄົງຈະຈືດພິລຶກ ເພາະ Berly ຈະຊ່ວຍເພີ່ມສີສັນໃຫ້ກັບ Desktop ໃນ Linux ໃຫ້ຫນ້າໃຊ້ງານຫລາຍຂຶ້ນ (ໃຊ້ OpenGL –ຕ້ອງມີກາຣ໌ດຈໍທີ່ຮອງຮັບ–) ໄວ້ຕໍ່ໄປຊິຂຽນ Review ສັ້ນໆ ອອກມາໃຫ້ອ່ານເພີ່ມເຕີມ 🙂

ທີ່ມາ – Berly-Project.org [via Digg]

Published by

au8ust

ສະບາຍດີທຸກ ໆ ທ່ານ ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຜູ້ເບິ່ງແຍງບລັອກແຫ່ງນີ້ ຫາກທ່ານມີບັນຫາ ຫຼືຂໍ້ສົງໃສໃດ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ມາທາງອີເມລ ຂໍຂອບໃຈ.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.