3rd party application ຂອງ iPhone?

ມີຂ່າວສັ້ນໆ ກ່ຽວກັບ 3rd party apps ໃນ iPhone, ທາງ Apple ບອກວ່າໃນ iPhone ຈະສາມາດຕິດຕັ້ງໂປຣແກຣມຈາກ 3rd party ເຂົ້າໄປເພີ່ມເຕີມໄດ້ ແຕ່ວ່າໂປຣແກຣມຕ່າງໆ ເຫລົ່ານັ້ນຈະຖືກຈຳກັດການທຳງານຢູ່ໃນ “controlled environment” ສ່ວນເຫດຜົນນັ້ນ Apple ໃຫ້ຂໍ້ມູນວ່າ ມັນມີທຸກຢ່າງທີ່ຕ້ອງໃຊ້ໃນ iPhone ແລ້ວ ບໍ່ມີເຫດຜົນຫຍັງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ມືຖືການເປັນເຄື່ອງ PC ຈົບຂ່າວ.

ທີ່ມາ: Mac Rumors

Published by

au8ust

ສະບາຍດີທຸກ ໆ ທ່ານ ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຜູ້ເບິ່ງແຍງບລັອກແຫ່ງນີ້ ຫາກທ່ານມີບັນຫາ ຫຼືຂໍ້ສົງໃສໃດ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ມາທາງອີເມລ ຂໍຂອບໃຈ.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.