Hidden spam links in blog posts

ຫລາຍມື້ກ່ອນ ເຈົ້າຂອງ Divland.com​ ເລົ່າໃຫ້ຟັງວ່າ ຢູ່ ໆ ມີ spam links ເຊື່ອງຢູ່ໃນບົດຄວາມຫນຶ່ງໃນບລັອກເພິ່ນ ແຕ່ວ່າບໍ່ເຫັນ ເພາະຖືກເຊື່ອງໄວ້ ແຕ່ພໍດີວ່າມື້ນັ້ນເພິ່ນໄປເພິ່ມ tag ໃຫ້ກັບບົດຄວາມເກົ່າ ໆ ທີ່ຂຽນຕັ້ງແຕ່ຕອນຍັງບໍ່ທັນມີລະບົບ tag ເພິ່ນກໍ່ສັງເກດເຫັນວ່າ ມີລິງກ໌ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບເຊີນຖືກເຊື່ອງປົນໄວ້ ໃນເນື້ອຫາຂອງບົດຄວາມຈຳນວນຫນຶ່ງ ເຊິ່ງກໍ່ເປັນທີ່ຫນ້າແປກໃຈຫລາຍວ່າ ມັນມາໄດ້ແນວໃດ?

ມື້ນີ້ບັງເອີນວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າມີໂອກາດໄດ້ເຂົ້າໄປອ່ານ feed​ ໃນ Google Reader​ (ຫລັງຈາກທີ່ດອງປະໄວ້ຈົນມັນສົ້ມດີແລ້ວ :P) ກໍ່ພົບສິ່ງແປກປະຫລາດທີ່ບໍ່ຄິດວ່າຈະພົບໃນບລັອກທ່ານພະນົມສິນໄດ້…

Google Reader

Continue reading Hidden spam links in blog posts

ວິທີຈັດການ spam comments ໃນ WordPress ໃຫ້ຢູ່ຫມັດ

ພໍດີໄປອ່ານບົດຄວາມເລື່ອງ Die Spammers! Die! ຂອງ Mr. John Chow ມາ ເພິ່ນເປັນນັກຂຽນບລັອກມືໂປຣ ອີກຄົນຫນຶ່ງເລີຍລ່ະ! ບໍ່ວ່າຈະເປັນແນວທາງການຂຽນ ຫລືແນວຄິດ ໄອເດັຍຕ່າງໆ ຮູ້ສຶກວ່າ ຫນ້າສົນໃຈເປັນພິເສດ ພໍໆ ກັບ Darren Rowse ແຫ່ງ ProBlogger.net ເລີຍ Continue reading ວິທີຈັດການ spam comments ໃນ WordPress ໃຫ້ຢູ່ຫມັດ