Windows 7 RC ມາແລ້ວ

Windows 7 RCຫຼັງຈາກທີ່ອອກ Beta 1 ແລະ 2 ໄປໄດ້ໄລຍະນຶ່ງ ທາງ Microsoft ກໍອອກລຸ້ນ RC ຫຼື Release Candidate ຂອງ Windows 7 ມາໃຫ້ດາວໂຫຼດກັນແລ້ວ. ໃນເບື້ອງຕົ້ນນັ້ນ ຜູ່ທີ່ຈະສາມາດດາວໂຫຼດໄປທົດລອງໄດ້ ຕ້ອງເປັນ partner ທີ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກເທົ່ານັ້ນ ສ່ວນບຸກຄົນທົ່ວໄປ ຈະສາມາດດາວໂຫຼດມາທົດລອງໃຊ້ໄດ້ ແມ່ນພາຍໃນວັນທີ 5 ພຶດສະພາທີ່ໃກ້ຈະເຖິງນີ້.

ແຫຼ່ງຂ່າວຄາດການວ່າ ຫຼັງຈາກທີ່ເປີດໃຫ້ດາວໂຫຼດບໍ່ດົນ Windows 7 RC ນີ້ຈະຖືກປ່ອຍໃຫ້ໂຫຼດຕາມເວັບໄຊ BitTorrent ຕ່າງ ໆ ອີກເຊັ່ນເຄີຍ.

ທີ່ມາ – Ghacks.net, Windows7News.com

Firefox 3 RC2

ອອກ Release Candidate ທີ່ສອງແລ້ວໃນສາຍການຜະລິດ Firefox 3 ເຊິ່ງໃນເວີຊັນນີ້ຈະເນັ້ນແກ້ໄຂ bugs ໃນ RC1 ເພື່ອເລັ່ງເປີດຕົວ Firefox 3 ໃນໄວ ໆ ນີ້

ຫລັງຈາກທົດລອງໃຊ້ແລ້ວ ປະກົດວ່າ Addons ຕ່າງ ໆ ນັ້ນສາມາດໃຊ້ຮ່ວມກັບ Firefox 3 RC2 ໄດ້ຫລາຍຂຶ້ນ ອາດຈະເປັນເພາະວ່າມັນໃກ້ອອກແລ້ວ ທາງຜູ້ພັດທະນາ Addons ກໍ່ເລີຍຈັດການອັບເດດກັນຖ້ວນຫນ້າ 😀

Windows Vista SP1 RC

Windows Vista Service Pack 1 ເປັນສິ່ງທີ່ຜູ້ໃຊ້ Vista ຫລາຍ ໆ ຄົນລໍຄອຍມານານ ດ້ວຍເຫດອັນບໍ່ສົມປະກອບໃນ Windows Vista ທີ່ມີທັງບັນຫາຄວາມຊ້າໃນການສຳເນົາໄຟລ໌ເອກກະສານຕ່າງ ໆ ບໍ່ວ່າຈະເປັນແບບ Local ຫຼື Network ທີ່ຊ້າຈົນຮັບບໍ່ໄດ້ ແລະທັງລະບົບ UAC ທີ່ດີເກີນໄປຈົນສ້າງຄວາມລຳຄານໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສ່ວນໃຫຍ່ (ເຖິງຂະຫນາດຍອມສ່ຽງເພື່ອປິດມັນໄປ) ນອກຈາກນັ້ນກໍ່ຍັງມີບັນຫາຈຸກຈິກນານັບປະການ ຈົນເຮັດໃຫ້ Windows Vista SP1 ອອກມາຈົນໄດ້ ເຊິ່ງທາງ Microsoft ໄດ້ປ່ອຍໃຫ້ມີການດາວໂຫລດ RC1 ໄປທົດສອບການໃຊ້ງານເບິ່ງກ່ອນ ໂດຍໃນ Service Pack 1 ຂອງ Vista ນີ້ ໄດ້ມີການປັບປຸງຄວາມໄວໃນການສຳເນົາໄຟລ໌ຕ່າງ ໆ ໃຫ້ດີຂຶ້ນ ລວມເຖິງຫລຸດການສອບຖາມຂອງລະບົບ UAC ໃຫ້ເຫລືອນ້ອຍລົງ ນອກນັ້ນກໍ່ຍັງຮອງຮັບ IEEE 802.11n ສະບັບ Draft ອີກນຳ ສ່ວນ DirectX ກໍ່ອັບເດດເປັນ 10.1 ເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍ

ລາຍລະອຽດເຕັມ ໆ ຂອງຄວາມປ່ຽນແປງໃນ Service Pack 1 ສາມາດຕິດຕາມໄດ້ໃນ changelog

ດາວໂຫລດ : Windows Vista SP1 RC x86 | Windows Vista SP1 RC x64

Windows XP SP3 RC1

Microsoft ໄດ້ອອກ Service Pack 3 Release Candidate 1 ສຳຫລັບ Windows XP ມາແລ້ວ ເຊິ່ງຄາດວ່າ Final release ຄົງຈະຕາມມາໃນໄວ ໆ ນີ້ ລາຍລະອຽດສະບັບເຕັມກ່ຽວກັບ SP3 RC1 ນີ້ອ່ານໄດ້ຈາກ White Paper ໃນເວັບຂອງໄມໂຄຣຊອຟຕ໌