Apple ອັບເດດສະເປັກ MacBook ແບບງຽບ ໆ

ປະມານສາມສີ່ມື້ທີ່ຜ່ານມາ ປະກົດວ່າມີຄົນພົບເຫັນຄວາປ່ຽນແປງໃນໜ້າເວັບຂອງ Apple ວ່າ MacBook ສີຂາວລຸ້ນລາຄາ $999 ນັ້ນໄດ້ມີການອັບເກຣດສະເປັກແລ້ວ ໂດຍຫຼັກແມ່ນປ່ຽນ CPU ເປັນ 2.0GHz ແລະເພີ່ມ RAM ເປັນ 2GB ທີ່ສຳຄັນໃຊ້ unibody ຮຽບຮ້ອຍ ນອກນັ້ນ Bluetooth ກໍ່ໄດ້ຮັບການອັບເກຣດໄປເປັນເວີຊັນ 2.1 ເຊັ່ນກັນ ແຕ່ລາຄາຍັງຄົງເດີມຄື $999

ທີ່ມາ – engadget

ປົກກະຕິຖ້າຫຼຸດລາຄາແບບນີ້ ສະແດງວ່າຈະມີລຸ້ນໃໝ່ອອກມາ ; )