WordPress 2.8

Blogging CMS ຍອດນິຍົມ WordPress ອອກລຸ້ນໃໝ່ ລະຫັດ Baker ຕັ້ງຊື່ຕາມນັກຮ້ອງ Chet Baker. ເວີຊັນນີ້ອອກມາປັບປຸງແກ້ໄຂລະບົບເກົ່າໃນ 2.7 ໃຫ້ດີຂຶ້ນ ສັງເກດໜ້າ Widget ຈະຖືກປັບປ່ຽນແບບໃໝ່ (ໜ້າຈະ) ໃຊ້ດີຂຶ້ນດ້ວຍ Widgets API ໃໝ່ ແລະໃນທີ່ສຸດ Syntax highlighting ກໍຖືກ builtin ໄວ້ໃນ WordPress ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວບໍ່ຕ້ອງລົງ plugin ເພີ່ມໃຫ້ເສຍເວລາ. ນອກນັ້ນກໍມີຄວາມສາມາດໃໝ່ ໆ ເຊັ່ນ ສາມາດເລືອກ Themes ຈາກ Themes directory ໄດ້ໂດຍກົງຜ່ານ Admin panel, ຈັດການໜ້າ Admin ໄດ້ແບບແຍກ column ໄດ້ດີຂຶ້ນ, ຮອງຮັບລະບົບເຂດເວລາຮວມເຖິງ daylight saving ອີກນຳ ແລະວ່າກັນວ່າ ໜ້າ Admin ໂຫຼດໄວຂຶ້ນ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸເປັນຕົວເລກວ່າໄວຂຶ້ນເທົ່າໃດ.

ລາຍລະອຽດທັງໝົດຂອງ WP 2.8 ອ່ານໄດ້ຈາກ Codex ແລະດາວໂຫຼດໄດ້ຈາກໜ້າດາວໂຫຼດ ຫຼືອັບເກຣດໃນ Admin panel

WordPress 2.6.1

ຊ່ວງນີ້ບໍ່ຮູ້ຂຽນຫຍັງ ກໍ່ເອົາເລື່ອງ CMS ມາຂຽນຕໍ່ກໍ່ແລ້ວກັນ ຫລັງຈາກອີກເວີຊັນໃຫມ່ທີ່ເປັນ Major version ໄປບໍ່ດົນ ຕອນນີ້ກໍ່ອອກ maintenance release ນຳມາຕິດ ໆ ແຕ່ວ່າໃນເວີຊັນນີ້ບໍ່ໄດ້ອອກມາຍ້ອນລະບົບຄວາມປອດໄພໃດ ໆ ແຕ່ອອກມາແກ້ໄຂບັນຫາເລັກ ໆ ນ້ອຍ ໆ ທີ່ພົບໃນ 2.6 ເທົ່ານັ້ນ ຫາກວ່າບໍ່ຢາກອັບເດດກໍ່ຖ້າໄປກ່ອນກໍ່ໄດ້ ຄ່ອຍອັບເດດບາດດຽວຕອນສຳຄັນ

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ WordPress 2.6.1 ໄດ້ມີການແກ້ໄຂບັ້ກຕ່າງ ໆ ໃນຕົວຫລາຍກວ່າ 60 ຈຸດນຳກັນ

ດາວໂຫລດ WordPress 2.6.1