Firefox ໓

Firefox 3ໃນທີ່ສຸດ ມັນກໍ່ມາຈົນໄດ້ Firefox 3 ໂປຣແກຣມທ່ອງເວັບໃຫມ່ຫລ້າສຸດຈາກ Mozilla ແລະໃນເວັບໄຊຂອງ Firefox ເອງກໍ່ຍັງມີການອັບເດດຫນ້າເວັບເປັນແບບໃຫມ່ນຳ ນອກຈາກນັ້ນ Extensions ແລະ Addons ຕ່າງ ໆ ກໍ່ເລີ່ມມີການອັບເດດໃຫ້ຮອງຮັບເວີຊັນຫລ້າສຸດຂອງ Firefox 3 ກັນແລ້ວ

ໃນຂະນະທີ່ຂຽນຢູ່ນີ້ ມີຄົນດາວໂຫລດ Firefox 3 ໄປແລ້ວ 6,085,765 ເທື່ອ ສຳຫລັບປະເທດລາວແມ່ນ 105 ເທື່ອ ເຊິ່ງທາງ Mozilla ພະຍາຍາມຈະສ້າງສະຖິຕິໂປຣແກຣມທີ່ມີຄົນດາວໂຫລດຫລາຍທີ່ສຸດພາຍໃນເວລາ 24 ຊົ່ວໂມງ (ຕາມບລັອກກ່ອນຫນ້ານີ້ທີ່ຂຽນໄວ້)

ຄວາມສາມາດໃຫມ່ ໆ ທີ່ເປັນຈຸດເດັ່ນໃນ Firefox 3 ກໍ່ມີ

  • Smart Location Bar – ເຂົ້າເຖິງເວັບໄຊຕ່າງ ໆ ໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນໂດຍ Location Bar ທີ່ປັບປຸງມາໃຫມ່ອ່ຽມ
  • One-Click Bookmarking – ພຽງຄລິກດຽວກໍ່ຈັດເກັບຫນ້າເວັບເປັນ Bookmark ໄດ້ແລ້ວ
  • Instant Web Site ID – ເພີ່ມຄວາມປອດໄພໃນການເຂົ້າໃຊ້ເວັບໄຊຕ່າງ ໆ ແລະປ້ອງກັນເວັບໄຊທີ່ອາດເປັນອັນຕະລາຍ
  • Improved Performance – ໄວຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ!
  • Full Zoom – ຈະຫຍໍ້ ຫຼືຂະຫຍາຍຫນ້າເວັບກໍ່ເຮັດໄດ້ດັ່ງໃຈສັ່ງ
  • Platform-Native Look & Feel – ຫນ້າຕາຂອງ Firefox ຈະແປປ່ຽນໄປໃຫ້ກົມກືນກັບລະບົບທີ່ທ່ານໃຊ້ຢູ່

ສຳຫລັບລາຍລະອຽດທັງຫມົດຂອງ features ໃນ Firefox 3 ສາມາດອ່ານໄດ້ຈາກເວັບໄຊຂອງ Firefox

ຮູ້ແບບນີ້ແລ້ວຢ່າຊ້າເລີຍ ດາວໂຫລດ Firefox ໓!