Windows Vista SP1 RC

Windows Vista Service Pack 1 ເປັນສິ່ງທີ່ຜູ້ໃຊ້ Vista ຫລາຍ ໆ ຄົນລໍຄອຍມານານ ດ້ວຍເຫດອັນບໍ່ສົມປະກອບໃນ Windows Vista ທີ່ມີທັງບັນຫາຄວາມຊ້າໃນການສຳເນົາໄຟລ໌ເອກກະສານຕ່າງ ໆ ບໍ່ວ່າຈະເປັນແບບ Local ຫຼື Network ທີ່ຊ້າຈົນຮັບບໍ່ໄດ້ ແລະທັງລະບົບ UAC ທີ່ດີເກີນໄປຈົນສ້າງຄວາມລຳຄານໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສ່ວນໃຫຍ່ (ເຖິງຂະຫນາດຍອມສ່ຽງເພື່ອປິດມັນໄປ) ນອກຈາກນັ້ນກໍ່ຍັງມີບັນຫາຈຸກຈິກນານັບປະການ ຈົນເຮັດໃຫ້ Windows Vista SP1 ອອກມາຈົນໄດ້ ເຊິ່ງທາງ Microsoft ໄດ້ປ່ອຍໃຫ້ມີການດາວໂຫລດ RC1 ໄປທົດສອບການໃຊ້ງານເບິ່ງກ່ອນ ໂດຍໃນ Service Pack 1 ຂອງ Vista ນີ້ ໄດ້ມີການປັບປຸງຄວາມໄວໃນການສຳເນົາໄຟລ໌ຕ່າງ ໆ ໃຫ້ດີຂຶ້ນ ລວມເຖິງຫລຸດການສອບຖາມຂອງລະບົບ UAC ໃຫ້ເຫລືອນ້ອຍລົງ ນອກນັ້ນກໍ່ຍັງຮອງຮັບ IEEE 802.11n ສະບັບ Draft ອີກນຳ ສ່ວນ DirectX ກໍ່ອັບເດດເປັນ 10.1 ເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍ

ລາຍລະອຽດເຕັມ ໆ ຂອງຄວາມປ່ຽນແປງໃນ Service Pack 1 ສາມາດຕິດຕາມໄດ້ໃນ changelog

ດາວໂຫລດ : Windows Vista SP1 RC x86 | Windows Vista SP1 RC x64