ຄິດໃຫມ່ ທຳໃຫມ່!

ຂໍຢືມ Slogan ນີ້ມາໃຊ້ຈັກບາດຫນຶ່ງ ເພາະຄືຊິເຫມາະທີ່ສຸດສຳຫລັບເວລານີ້

ກໍ່ເນື່ອງມາຈາກວ່າ ເກີດຄວາມຄິດທີ່ວ່າ ຈະສານຕໍ່ຄວາມຄິດເລື່ອງການ Spread Knowledges ຕໍ່ຈາກເວັບໄຊທ໌ເກົ່າທີ່ເຮັດຄ້າງໄວ້ ກໍ່ເລີຍເປີດເວັບໄຊທ໌ນີ້ຂຶ້ນມາ. ບາດນີ້ ຄົນມາໃຫມ່ອ່ານແລ້ວຊິງົງ, ມັນສານຫຍັງຂອງມັນ 😛

ແຕ່ຢ່າກ່ອນ ຢ່າກ່ອນ ຂໍຍົກໄວ້ກ່ອນ ໄວ້ມື້ຫນ້າຄ່ອຍເລົ່າຄວາມຫລັງ. ເອົາເປັນວ່າ au8ust.org ຈະເປັນເວັບໄຊທ໌ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ດີທີ່ສຸດ ໃນການກະຈາຍຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຄອມພິວເຕີ !