Java Runtime Environment 6.0 Update 1 -1.6.0 (build 1.6.0_01-b199)

ອອກອັບເດດມາເລື່ອຍໆ ສຳຫລັບ Java 2 Platform Standard Edition (J2SE)
ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ: http://java.sun.com/javase/6/webnotes/runtime.html
Download: jre-6u1-windows-i586.exe | Mirror

Source: 9Down

FlashGet v1.80 beta 3

ລົງຂ່າວຊ້າຫນ້ອຍຫນຶ່ງ ແຕ່ດີກວ່າບໍ່ລົງ : P

ອອກມາຕິດໆ ກັນເລີຍສຳຫລັບ FlashGet v1.80 beta, ສອງສາມມື້ກ່ອນກໍ່ຫາໂຫລດ beta 2 ມາມື້ນີ້ກໍ່ເຫັນມາໃຫມ່ອີກແລ້ວ ເປັນ beta 3

FlashGet ເປັນໂປຣແກຣມຊ່ວຍດາວໂຫລດທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຢ່າງກວ້າງຂວາງ ມີຄວາມສາມາດຫລາກຫລາຍ ຕາມໂຄສະນາເພິ່ນວ່າຈະຊ່ວຍໃຫ້ການດາວໂຫລດໄວຂຶ້ນ 100%-500%!!
ສຳຫລັບຄວາມປ່ຽນແປງໃນ version ນີ້ກໍ່ມີດັ່ງນີ້:

– ຕັ້ງຄ່າ “Close search toolbar” ເປັນຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ
– ແກ້ໄຂ bug “Check the Downloaded BT File Completely”
– ແກ້ໄຂ bugs ອື່ນໆ

ດາວໂຫລດ

Source: 9Down

Trailer: Final Fantasy XIII versus

ເປັນ Trailer ຕັ້ງແຕ່ຕອນງານ E3 ແຕ່ວ່າ ຫາກໍ່ມີໃຫ້ດາວໂຫລດ, ພາກນີ້ລົງໃຫ້ PS3 ແຕ່ບໍ່ຮູ້ປີໃດຟ້າໃດຊິໄດ້ຫລິ້ນ : P

*ພະເອກພາກນີ້ຂີ້ເກັກອີຫລີ

ດາວໂຫລດ

Source: all4game, gconsole

vLite | Vista Lite


ອັນເນື່ອງມາຈາກວ່າ Windows Vista ລະບົບປະຕິບັດການໃຫມ່ຈາກ Microsoft ນັ້ນ ເປັນທີ່ຮູ້ກັນດີວ່າ ກິນກຳລັງຂອງເຄື່ອງແບບສຸດຍອດ—-ດດດ ແລະນັ້ນເອງ ທີ່ຫລາຍໆ ຄົນທີ່ລົງ Windows Vista ໄປນັ້ນ ຈຳເປັນຕ້ອງປັບແຕ່ງຕັດຕໍ່ເອົາຫລາຍໆ ຢ່າງທີ່ບໍ່ຈຳເປັນອອກໄປເສຍ ແລະ vLite ຄືຕົວເລືອກສຳຫລັບງານນີ້.

ດາວໂຫລດ: vLite v0.6 beta
ເບີ່ງ: ເວັບໄຊທ໌ vLite

Source: Neowin.net

nVidia ForceWare 97.44 WHQL *Official*

Forceware Drivers ຕົວໃຫມ່ 97.44 WHQL ສຳຫລັບ Windows XP/Media Center Edition ແລະ Windows XP Professional x64. Driver ຕົວນີ້ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະກັບ Nvidia’s GeForce 8800 GTX ແລ້ວກໍ່ GeForce 8800 GTS ເທົ່ານັ້ນRelease Highlights:
# ສະຫນັບສະຫນຸນ GeForce 8800 GTX ແລະ GeForce 8800 GTS GPUs.
# compatibility fixes ສຳຫລັບເກມແລະ application.
# ເທັກໂນໂລຍີໃຫມ່ PureVideo ເຮັດໃຫ້ GeForce 8800 GTX/GTS ທຳຄະແນນໄດ້ສູງເຖິງ 128 ໃນ HQV video quality benchmark:
# ປັບປຸງ inverse telecine algorithms (2:2 & 3:2 Pull-down Correction) ສຳຫລັບວິດີໂອທັງແບບ SD ແລະ HD.
# ປັບປຸງ spatial-temporal de-interlacing algorithm (ສຳຫລັບວິດີໂອທັງແບບ SD ແລະ HD).
# NVIDIA Control Panel ໃຫມ່.
# ສຳຫລັບລາຍການທັງຫມົດຂອງ fixed ແລະ known issues ໃຫ້ອ່ານ Release Notes.

ດາວໂຫລດ:
ForceWare 97.44 WHQL ສຳຫລັບ Windows XP/Media Center Edition
ForceWare 97.44 WHQL ສຳຫລັບ Windows XP Professional x64

ຄິດໃຫມ່ ທຳໃຫມ່!

ຂໍຢືມ Slogan ນີ້ມາໃຊ້ຈັກບາດຫນຶ່ງ ເພາະຄືຊິເຫມາະທີ່ສຸດສຳຫລັບເວລານີ້

ກໍ່ເນື່ອງມາຈາກວ່າ ເກີດຄວາມຄິດທີ່ວ່າ ຈະສານຕໍ່ຄວາມຄິດເລື່ອງການ Spread Knowledges ຕໍ່ຈາກເວັບໄຊທ໌ເກົ່າທີ່ເຮັດຄ້າງໄວ້ ກໍ່ເລີຍເປີດເວັບໄຊທ໌ນີ້ຂຶ້ນມາ. ບາດນີ້ ຄົນມາໃຫມ່ອ່ານແລ້ວຊິງົງ, ມັນສານຫຍັງຂອງມັນ 😛

ແຕ່ຢ່າກ່ອນ ຢ່າກ່ອນ ຂໍຍົກໄວ້ກ່ອນ ໄວ້ມື້ຫນ້າຄ່ອຍເລົ່າຄວາມຫລັງ. ເອົາເປັນວ່າ au8ust.org ຈະເປັນເວັບໄຊທ໌ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ດີທີ່ສຸດ ໃນການກະຈາຍຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຄອມພິວເຕີ !