WordPress 2.8

Blogging CMS ຍອດນິຍົມ WordPress ອອກລຸ້ນໃໝ່ ລະຫັດ Baker ຕັ້ງຊື່ຕາມນັກຮ້ອງ Chet Baker. ເວີຊັນນີ້ອອກມາປັບປຸງແກ້ໄຂລະບົບເກົ່າໃນ 2.7 ໃຫ້ດີຂຶ້ນ ສັງເກດໜ້າ Widget ຈະຖືກປັບປ່ຽນແບບໃໝ່ (ໜ້າຈະ) ໃຊ້ດີຂຶ້ນດ້ວຍ Widgets API ໃໝ່ ແລະໃນທີ່ສຸດ Syntax highlighting ກໍຖືກ builtin ໄວ້ໃນ WordPress ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວບໍ່ຕ້ອງລົງ plugin ເພີ່ມໃຫ້ເສຍເວລາ. ນອກນັ້ນກໍມີຄວາມສາມາດໃໝ່ ໆ ເຊັ່ນ ສາມາດເລືອກ Themes ຈາກ Themes directory ໄດ້ໂດຍກົງຜ່ານ Admin panel, ຈັດການໜ້າ Admin ໄດ້ແບບແຍກ column ໄດ້ດີຂຶ້ນ, ຮອງຮັບລະບົບເຂດເວລາຮວມເຖິງ daylight saving ອີກນຳ ແລະວ່າກັນວ່າ ໜ້າ Admin ໂຫຼດໄວຂຶ້ນ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸເປັນຕົວເລກວ່າໄວຂຶ້ນເທົ່າໃດ.

ລາຍລະອຽດທັງໝົດຂອງ WP 2.8 ອ່ານໄດ້ຈາກ Codex ແລະດາວໂຫຼດໄດ້ຈາກໜ້າດາວໂຫຼດ ຫຼືອັບເກຣດໃນ Admin panel

Published by

au8ust

ສະບາຍດີທຸກ ໆ ທ່ານ ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຜູ້ເບິ່ງແຍງບລັອກແຫ່ງນີ້ ຫາກທ່ານມີບັນຫາ ຫຼືຂໍ້ສົງໃສໃດ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ມາທາງອີເມລ ຂໍຂອບໃຈ.

4 thoughts on “WordPress 2.8”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.