SMF 1.1.9 ແລະ 2.0 RC1-1 ອອກແລ້ວ

Simple Machines ປ່ອຍລຸ້ນອັບເດດສຳລັບລະບົບເວັບບອດຍອດນິຍົມ SMF ອອກມາທັງໃນສາຍຂອງ 1.1.x ແລະ 2.0.x ເຊິ່ງການອັບເດດຄັ້ງນີ້ ເປັນການແກ້ໄຂລະບົບຄວາມປອດໄພ ທາງທີມງານພັດທະນາໄດ້ແນະນຳໃຫ້ທຸກຄົນທີ່ໃຊ້ SMF ອັບເດດໄປເວີຊັນຫຼ້າສຸດ

ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມແລະວິທີອັບເດດ ພ້ອມ link ສຳລັບດາວໂຫຼດ ສາມາດເບິ່ງໄດ້ຈາກ http://www.simplemachines.org/

Published by

au8ust

ສະບາຍດີທຸກ ໆ ທ່ານ ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຜູ້ເບິ່ງແຍງບລັອກແຫ່ງນີ້ ຫາກທ່ານມີບັນຫາ ຫຼືຂໍ້ສົງໃສໃດ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ມາທາງອີເມລ ຂໍຂອບໃຈ.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.