OSX.Trojan.iServices.A ລະບາດ

ໄລຍະຫຼັງມານີ້ປະກົດວ່າມີຂ່າວໄວຣັດ ແລະ trojan ໃນ Mac OS X ເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍ ໆ ຫຼ້າສຸດແມ່ນກໍລະນີຂອງ trojan ທີ່ຊື່ OSX.Trojan.iServices.A ເຊິ່ງພົບເຫັນຈາກ Apple iWork 09 ເຖື່ອນທີ່ແຈກກັນໃນເວັບ BitTorrent.

ຕາມລາຍງານຂອງ Intego ຜູ້ຜະລິດລະບົບຮັກສາຄວາມປອດໄພສຳລັບລະບົບປະຕິບັດການ Mac OS ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນວ່າ trojan ດັ່ງກ່າວຈະເປີດຕົວເອງຂຶ້ນມາຫຼັງຈາກຕິດຕັ້ງ iWork ແລ້ວ ໆ ແລະຂໍລະຫັດຜ່ານ admin ເພື່ອຕິດຕັ້ງຕົວເອງລົງໄປໃນລະບົບຂອງເຫຍື່ອ ເຊິ່ງໃນພາຍຫຼັງຈະສົ່ງຂໍ້ມູນອອກໄປພາຍນອກ. ທາງ Intego ໃຫ້ຄຳແນະນຳວ່າ ບໍ່ຄວນໂຫຼດ iWork 09 ຈາກເວັບໄຊໂປຣແກຣມເຖື່ອນຕ່າງ ໆ ເພື່ອປ້ອງກັນການຕິດ OSX.Trojan.iServices.A ມາ.

ທີ່ມາ – Intego

Published by

au8ust

ສະບາຍດີທຸກ ໆ ທ່ານ ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຜູ້ເບິ່ງແຍງບລັອກແຫ່ງນີ້ ຫາກທ່ານມີບັນຫາ ຫຼືຂໍ້ສົງໃສໃດ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ມາທາງອີເມລ ຂໍຂອບໃຈ.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.