DriverBackup!

DriverBackup! ເປັນໂປຣແກຣມສຳລັບສຳຮອງຂໍ້ມູນ Drivers ເພື່ອ restore ໄດ້ໃນພາຍຫຼັງໃນກໍລະນີທີ່ລົງ Windows ໃໝ່. ສາມາດເກັບຂໍ້ມູນ backup ໄວ້ໃນ CD ຫຼື DVD ກໍ່ໄດ້ ທີ່ສຳຄັນເປັນ OpenSource ສາມາດນຳໄປໃຊ້ໄດ້ຟຣີ

ອ່ານລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມແລະດາວໂຫລດໄດ້ທີ່ DriverBackup! Project Page

Published by

au8ust

ສະບາຍດີທຸກ ໆ ທ່ານ ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຜູ້ເບິ່ງແຍງບລັອກແຫ່ງນີ້ ຫາກທ່ານມີບັນຫາ ຫຼືຂໍ້ສົງໃສໃດ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ມາທາງອີເມລ ຂໍຂອບໃຈ.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.