SixApart ຊື້ Pownce

ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ microblogging (ແບບ twitter) Pownce ກຳລັງຂາຍກິດຈະການໃຫ້ກັບ Six Apart ແລະປະກາດວ່າ ຈະໃຫ້ເວລາຈົນຮອດປາຍປີນີ້ສຳລັບຜູ້ໃຊ້ ເພື່ອເກັບຂໍ້ມູນຂອງຕົນໃນ Pownce.

ການເຂົ້າຊື້ກິດຈະການຂອງ Pownce ໃນຄັ້ງນີ້ ຍັງຮວມໄປເຖິງການຊື້ຕົວ Leah Culver ແລະຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ Mike Malone ເພື່ອໃຫ້ໄປເຮັດວຽກກັບທາງ Six Apart ອີກນຳ ໂດຍທາງ Leah Culver ໄດ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວ່າ ຈະກັບມາອີກຄັ້ງກັບບາງຢ່າງທີ່ໃໝ່ ໆ ແລະດີກວ່າຫຼາຍໃນຊ່ວງປີໜ້ານີ້.

Six Apart ເປັນບໍລິສັດທີ່ເຄີຍພັດທະນາ MovableType ແລະເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ Typepad.com

ທີ່ມາ – The Pownce Blog [via BN]

Published by

au8ust

ສະບາຍດີທຸກ ໆ ທ່ານ ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຜູ້ເບິ່ງແຍງບລັອກແຫ່ງນີ້ ຫາກທ່ານມີບັນຫາ ຫຼືຂໍ້ສົງໃສໃດ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ມາທາງອີເມລ ຂໍຂອບໃຈ.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.