WordPress 2.6.5

ອັບເດດອີກຮອບສຳລັບ WordPress ໃນງວດນີ້ແກ້ໄຂບັນຫາລະບົບຄວາມປອດໄພທີ່ມີໃນລຸ້ນກ່ອນໜ້ານີ້ ທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ມີໂອກາດຖືກເຈາະລະບົບຜ່ານທາງ XSS ໄດ້ ແລະຫາກສັງເກດໃຫ້ດີຈະພົບວ່າ ບໍ່ມີ WordPress 2.6.4 ຈະເປັນການຂ້າມເລກເວີຊັນຈາກ WordPress 2.6.3 ມາເປັນ WordPress 2.6.5 ເລີຍ ເນື່ອງຈາກທາງທີມງານພັດທະນາຕ້ອງການປ້ອງກັນ ບໍ່ໃຫ້ມີຄວາມສັບສົນເກີດຂຶ້ນ ເພາະກ່ອນໜ້ານີ້ມີເວີຊັນ 2.6.4 ປອມອອກມາ

ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມອ່ານໄດ້ຈາກ ບລັອກຂອງ Westi

Published by

au8ust

ສະບາຍດີທຸກ ໆ ທ່ານ ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຜູ້ເບິ່ງແຍງບລັອກແຫ່ງນີ້ ຫາກທ່ານມີບັນຫາ ຫຼືຂໍ້ສົງໃສໃດ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ມາທາງອີເມລ ຂໍຂອບໃຈ.

One thought on “WordPress 2.6.5”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.