Emoticons ໃໝ່ໃນ Gmail

ມາຕອນໃດບໍ່ຮູ້ ຮູ້ແຕ່ຕອນນີ້ໃນ Gmail ມີ Emoticons ແບບໃໝ່ໃຫ້ໃຊ້ແລ້ວ ງາມອີ່ຫຼີ 😀

Gmail Emoticons

Published by

au8ust

ສະບາຍດີທຸກ ໆ ທ່ານ ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຜູ້ເບິ່ງແຍງບລັອກແຫ່ງນີ້ ຫາກທ່ານມີບັນຫາ ຫຼືຂໍ້ສົງໃສໃດ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ມາທາງອີເມລ ຂໍຂອບໃຈ.

2 thoughts on “Emoticons ໃໝ່ໃນ Gmail”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.