GIMP 2.6 ມາແລ້ວ

GIMP (GNU Image Manipulation Program) ໂປຣແກຣມແຕ່ງພາບແບບ Open Source ອອກເວີຊັນໃໝ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ UI ຫຼັກບໍ່ປ່ຽນແປງໄປຫຼາຍປານໃດ ແຕ່ພາຍໃນມີການປ່ຽນແປງພໍສົມຄວນ ທີ່ເດັ່ນ ໆ ກໍ່ຄືໃຊ້ Cairo ໃນການແຕ້ມເສັ້ນຕ່າງ ໆ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ພາບອອກມານຽນຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າເກົ່າ ແລະມີ Free Select ພ້ອມ Brush ມາໃນເວີຊັນ 2.6 ນີ້ແລ້ວ ທີ່ສຳຄັນໃນ GIMP ເວີຊັນ 2.6 ໄດ້ໃຊ້ GEGL ເຊິ່ງເປັນ graph based image processing framework ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ພາບອອກມາດີກວ່າເກົ່າຫຼາຍ

ສຳລັບຜູ້ໃຊ້ Linux ສາມາດຖ້າໂຫລດເອົາຈາກ package ໄດ້ ສ່ວນຜູ້ໃຊ້ Windows ສາມາດໂຫລດໄດ້ຈາກ link ນີ້ເລີຍ

Published by

au8ust

ສະບາຍດີທຸກ ໆ ທ່ານ ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຜູ້ເບິ່ງແຍງບລັອກແຫ່ງນີ້ ຫາກທ່ານມີບັນຫາ ຫຼືຂໍ້ສົງໃສໃດ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ມາທາງອີເມລ ຂໍຂອບໃຈ.

One thought on “GIMP 2.6 ມາແລ້ວ”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.