Big Buck Bunny

Big Buck BunnyBig Buck Bunny ເປັນຫນັງໃນໂຄງການ Open Movie ຂອງ Blender foundation ເຊິ່ງເປັນຜູ້ພັດທະນາ Blender — ໂປຣແກຣມສ້າງ 3D Model ຍອດນິຍົມໃນ Linux. ຫນັງດັງກ່າວນີ້ເປັນຄວາມຮ່ວມມືລະຫວ່າງທີມງານພັດທະນາໂປຣແກຣມ ແລະທີມງານອອກແບບມາເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ແລະ Big Buck Bunny ກໍ່ຍັງເປັນຜົນທີ່ສອງຮອງຈາກ Elephants dream ທີ່ສ້າງມາກ່ອນຫນ້ານີ້

ຫນັງສາມມິຕິ Big Buck Bunny ສາມາດດາວໂຫລດມາເບິ່ງໄດ້ຟຣີຈາກ ເວັບໄຊຂອງ Big Buck Bunny

ທີ່ມາ – Ubuntuclub

Published by

au8ust

ສະບາຍດີທຸກ ໆ ທ່ານ ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຜູ້ເບິ່ງແຍງບລັອກແຫ່ງນີ້ ຫາກທ່ານມີບັນຫາ ຫຼືຂໍ້ສົງໃສໃດ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ມາທາງອີເມລ ຂໍຂອບໃຈ.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.