ເລື່ອງຂອງ Google AdWords

ທ່ານພະນົມສິນຖາມໃນ community ຂໍຍົກມາຕອບໃນຫນ້ານີ້ແທນ ເຜື່ອຈະເປັນປະໂຫຍດໃນກາລເບື້ອງໜ້າ 😉

ໃຜກໍ່ຕາມທີ່ໃສ່ google adsense ໄວ້ໃນເວັບໄຊຂອງຕົນ ເມື່ອມີຄົນ click ເຈົ້າຂອງເວັບ ຈະໄດ້ເງິນ

ໃຜກໍ່ຕາມທີ່ລົງໂຄສະນາກັບ google adsense ໄວ້ໃນເວັບໄຊຂອງຜູ້ອຶ່ນ ເມື່ອມີຄົນ click ເຈົ້າໂຄສະນາ ຈະເສຍເງິນ

ໄລຍະຫລັງນີ້ ໄດ້ເຫັນໂຄສະນາຂອງເວັບ ພັນລາວ ລົງໂຄສະນາກັບ google adsense

ຈຶ່ງສົນໃຈຢາກຖາມ ວ່າ:

1 ລົງໂຄສະນາກັບ google adsense ເຮັດຄືແນວໃດ
2 ລົງໂຄສະນາກັບ google adsense ເສຍຄ່າ keyword ແນວໃດ
3 ມື້ຫນຶ່ງໆ ເສຍຄ່າ click ຫລາຍປານໃດ

Quote ດ້ານເທິງມາຈາກກະທູ້ ເສຍຄ່າຄົນ click ໄປຫລາຍປານໃດ ຂອງທ່ານພະນົມສິນ ທີ່ສົນໃຈກ່ຽວກັບເລື່ອງ AdWords ບາດນີ້ເຮົາມາອ່ານຄຳຕອບກັນ

ຕ້ອງບອກວ່າ ລົງໂຄສະນາກັບ AdWords ເດີ້ ເພາະວ່າ AdWords ເປັນບໍລິການສຳຫລັບ Advertiser ແຕ່ AdSense ເປັນບໍລິການສຳຫລັບ Publisher ເຊິ່ງໃນກໍລະນີນີ້ ເຮົາເປັນ Advertiser ເພາະຕ້ອງການລົງໂຄສະນາເວັບໄຊເຮົາເອງ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຕ້ອງປ່ຽນຄຳຖາມເປັນ

໑. ລົງໂຄສະນາກັບ Google AdWords ເຮັດຄືແນວໃດ?
໒. ລົງໂຄສະນາກັບ Google AdWords ເສຍຄ່າ keyword ແນວໃດ?
໓. ມື້ຫນຶ່ງ ໆ ເສຍຄ່າຄລິກຫລາຍປານໃດ?

ຕອບໃຫ້ເປັນຂໍ້ ໆ ດັ່ງນີ້:

໑. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຈະມີການລົງໂຄສະນາຢູ່ສອງແບບຫລັກ ໆ ຄື Content ກັບ Search ແບບທຳອິດ ໂຄສະນາຂອງເຮົາຈະປະກົດໃນຫນ້າເວັບ ຂອງຄົນທີ່ຕິດ Google AdSense ແລະມີເງື່ອນໄຂຕາມທີ່ຜູ້ລົງໂຄສະນາໄດ້ລະບຸໄວ້ (ເຊັ່ນຕ້ອງເປັນເວັບທີ່ມີ keyword ນັ້ນນີ້ ຕ້ອງຢູ່ໃນລາວ ເປັນຕົ້ນ) ແບບຫລັງຄື ໂຄສະນາຂອງເຮົາຈະຖືກສະແດງຂຶ້ນ ໃນຫນ້າຊອກຫາ ເຊັ່ນວ່າ ເຂົ້າເວັບ google.la ໄປແລ້ວຊອກຫາຄຳວ່າ “ຫມູ່” ກໍ່ຈະຂຶ້ນໂຄສະນາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທາງຂວາມື ເປັນຕົ້ນ ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມແມ່ນອ່ານໄດ້ຈາກ http://adwords.google.com/

໒. ຄ່າ keyword ຈະເສຍຫນ້ອຍຫລາຍຂຶ້ນກັບ keyword ຖ້າເປັນ keyword ທີ່ມີການແຂ່ງຂັນສູງ ຈະມີຄ່າ bid ທີ່ແພງຂຶ້ນ ຖ້າຫາກວ່າ keyword ນັ້ນບໍ່ມີການແຂ່ງຂັນສູງ (ຄືມີຄົນລົງໂຄສະນາຫລາຍ) ກໍ່ຈະມີລາຄາຕ່ຳລົງໄປຕາມລຳດັບ

໓. ມື້ຫນຶ່ງຈະເສຍຄ່າໂຄສະນາຫລາຍຊ່ຳໃດ ກໍ່ແລ້ວແຕ່ວ່າ ເຮົາຕັ້ງງົບປະມານໄວ້ແນວໃດ ແລະທີ່ສຳຄັນໄປກວ່ານັ້ນຄື ເຮົາເຈາະຈົງແນວໃດ ຮູບດ້ານລຸ່ມເປັນຮູບປະກອບຂອງຂໍ້ນີ້ (ຄລິກເພື່ອເບິ່ງຮູບໃຫຍ່)

AdWords Punlao.com

ກໍ່ຫວັງວ່າ ບົດຄວາມສັ້ນ ໆ ນີ້ຄົງຈະເປັນປະໂຫຍດທັງກັບເຈົ້າຂອງຄຳຖາມ ແລະບຸກຄົນທົ່ວໄປທີ່ເຂົ້າມາອ່ານບໍ່ຫລາຍກໍ່ຫນ້ອຍ 😀

Published by

au8ust

ສະບາຍດີທຸກ ໆ ທ່ານ ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຜູ້ເບິ່ງແຍງບລັອກແຫ່ງນີ້ ຫາກທ່ານມີບັນຫາ ຫຼືຂໍ້ສົງໃສໃດ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ມາທາງອີເມລ ຂໍຂອບໃຈ.

One thought on “ເລື່ອງຂອງ Google AdWords”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.