WordPress 2.5 beta1

WordPress 2.5 beta1

WordPress 2.5 beta1

ດາວໂຫລດ >>

Published by

au8ust

ສະບາຍດີທຸກ ໆ ທ່ານ ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຜູ້ເບິ່ງແຍງບລັອກແຫ່ງນີ້ ຫາກທ່ານມີບັນຫາ ຫຼືຂໍ້ສົງໃສໃດ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ມາທາງອີເມລ ຂໍຂອບໃຈ.

3 thoughts on “WordPress 2.5 beta1”

  1. ຂອງຂ້ອຍຍັງບໍ່ໄດ້ອັບເດດແຕ່ດົນແລ້ວ
    Your WordPress 2.3 is out of date. Please update.

  2. @vee,

    ໃນ WP 2.5 RC ໂຕຫລ້າສຸດຍັງບໍ່ມີ Builtin OpenID support ເນີ້ ຕ້ອງລົງປລັກອິນເສີມເອົາ 😉

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.