Compare ໃນ Google Analytics

ຮູ້ສຶກວ່າຫາກໍ່ເຫັນ ມັນເປັນການປຽບທຽບລະຫວ່າງສອງຢ່າງ ເຊັ່ນ Visitor ກັບ Pageview ເປັນຕົ້ນ

analytics1.png

ເຊິ່ງ feature ນີ້ຈະປະກົດຢູ່ໃນ Dashboard ຂອງ Google Analytics ເລີຍ ເຮັດໃຫ້ Webmaster ສະດວກຍິ່ງຂຶ້ນໃນການກວດສອບ ແລະປຽບທຽບຜູ້ຄົນຊົມເວັບໄຊຕ໌ຂອງຕົນ

Published by

au8ust

ສະບາຍດີທຸກ ໆ ທ່ານ ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຜູ້ເບິ່ງແຍງບລັອກແຫ່ງນີ້ ຫາກທ່ານມີບັນຫາ ຫຼືຂໍ້ສົງໃສໃດ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ມາທາງອີເມລ ຂໍຂອບໃຈ.

One thought on “Compare ໃນ Google Analytics”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.