no-www

ໂພສຕ໌ສັ້ນ ໆ ແຈ້ງໃຫ້ຮັບຊາບກັນໂດຍທົ່ວເຖິງວ່າ ຕອນນີ້ au8ust.org ປ່ຽນເປັນການເຂົ້າແບບບໍ່ໃສ່ www ນຳຫນ້າແລ້ວ ຫາກວ່າທ່ານໄດ້ລິງກ໌ມາທີ່ບລັອກນີ້ເປັນ http://www.au8ust.org/ ກໍ່ຂໍຄວາມຮ່ວມມືໃຫ້ປ່ຽນເປັນ http://au8ust.org/ ກໍ່ຄື ບໍ່ໃສ່ www ນັ້ນເອງ

ຫາກເຂົ້າທາງ www.au8ust.org ແລ້ວກໍ່ຈະຖືກ redirect ມາທີ່ au8ust.org ໂດຍອັດຕະໂນມັດ 😀

ອ່ານລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ no-www ໄດ້ຈາກ no-www.org

Published by

au8ust

ສະບາຍດີທຸກ ໆ ທ່ານ ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຜູ້ເບິ່ງແຍງບລັອກແຫ່ງນີ້ ຫາກທ່ານມີບັນຫາ ຫຼືຂໍ້ສົງໃສໃດ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ມາທາງອີເມລ ຂໍຂອບໃຈ.

4 thoughts on “no-www”

  1. ຊ່ອຍເວ່າໃຫ້ເຂ້າໃຈແດ່ ວ່າເປນຫຍິງຕ້ອງເປນ non www ມິນດີຂື້ນບ່ອນໄດ່

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.