Seam Carving for Content-Aware Image Resizing

ເປັນເທັກໂນໂລຢີໃນການຫຍໍ້-ຂະຫຍາຍພາບຕ່າງ ໆ ໂດຍຖືເອົາບໍລິບົດຂອງພາບນັ້ນ ໆ ເປັນສຳຄັນ ສ່ວນໃດທີ່ສຳຄັນຈະຖືກຄົງໄວ້ ແລະສ່ວນທີ່ບໍ່ສຳຄັນຈະຖືກຕັດອອກໄປ –ເບິ່ງວີດິໂອສາທິດແລ້ວຈະເຂົ້າໃຈ

[youtube vIFCV2spKtg]

[via Blognone]

Published by

au8ust

ສະບາຍດີທຸກ ໆ ທ່ານ ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຜູ້ເບິ່ງແຍງບລັອກແຫ່ງນີ້ ຫາກທ່ານມີບັນຫາ ຫຼືຂໍ້ສົງໃສໃດ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ມາທາງອີເມລ ຂໍຂອບໃຈ.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.