Breadcrumbs Navigation ສຳຫລັບ Windows XP

ມື້ນີ້ພໍດີຜ່ານໄປເຫັນໂປຣແກຣມນ້ອຍ ໆ ຕົວຫນຶ່ງທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ Address bar ໃນ Windows XP ນັ້ນ ເປັນແບບໃນ Windows Vista ໄດ້ ໂດຍໂປຣແກຣມດັ່ງກ່າວມີຊື່ວ່າ QT Address Bar ເຊິ່ງເມື່ອຕິດຕັ້ງໂປຣແກຣມແລ້ວ ກໍ່ຈະສາມາດໃຊ້ງານ Address bar ແບບໃນ Windows Vista ທີ່ເອີ້ນວ່າ Breadcrumbs ດັ່ງພາບ

Breadcrumbs

QT Address Bar ເປັນຟຣີແວຣ໌ທີ່ພັດທະນາໂດຍໂປຣແກຣມເມີຊາວຍີ່ປຸ່ນ ສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບ Windows XP ແລະຕ້ອງມີ Microsoft .NET Framework 2.0 ຕິດຕັ້ງໃນເຄື່ອງເສຍກ່ອນ ເມື່ອຕິດຕັ້ງແລ້ວ ໆ ກໍ່ Restart ແລະເຂົ້າ Explorer ຈາກນັ້ນ ຄລິກຂວາທີ່ Toolbar ເລືອກ QT Breadcrumbs Address bar ກໍ່ຈະປະກົດ Breadcrumbs ຂຶ້ນມາໃຫ້ໃຊ້ງານ ເຊິ່ງ Navigator bar ແບບນີ້ມັນສະດວກກວ່າແບບທຳມະດາຫລາຍເທົ່າຫລາຍ ຢາກໃຫ້ໄດ້ລອງໃຊ້ກັນເບິ່ງ 😀

ທີ່ມາ – Quizo’s Software [via ghacks.net]

Published by

au8ust

ສະບາຍດີທຸກ ໆ ທ່ານ ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຜູ້ເບິ່ງແຍງບລັອກແຫ່ງນີ້ ຫາກທ່ານມີບັນຫາ ຫຼືຂໍ້ສົງໃສໃດ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ມາທາງອີເມລ ຂໍຂອບໃຈ.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.