Beryl ແລະ Compiz ກັບມາລວມກັນອີກຄັ້ງ

Beryl ແລະ Compiz ຕ່າງກໍ່ເປັນ Window Manager ແຕ່ໄດ້ແຍກຕົວອອກຈາກກັນກ່ອນຫນ້ານີ້ ດ້ວຍເຫດຜົນແນວທາງການພັດທະນາທີ່ບໍ່ກົງກັນ ແຕ່ຕໍ່ມາກໍ່ກັບມາລວມກັນອີກຄັ້ງ ເຊິ່ງມີແຈ້ງຈາກບລັອກຂອງ Beryl ຍັງບໍ່ມີຊື່ໃຫມ່ຢ່າງເປັນທາງການເທື່ອ ແລະຈະເປີດໃຫ້ຮ່ວມໂຫວດຊື່ໄດ້ ແລະໄດ້ເປີດເວບໄຊຕ໌ໃຫມ່ຄື opencompositing.org ອອກມາພ້ອມ

ທີມງານ Beryl ຄາດວ່າອີກປະມານອາທິດຫນຶ່ງ ຄົງຈະມີລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບການລວມກັນອອກມາອີກຄັ້ງ

ທີ່ມາ – Beryl Blog

Published by

au8ust

ສະບາຍດີທຸກ ໆ ທ່ານ ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຜູ້ເບິ່ງແຍງບລັອກແຫ່ງນີ້ ຫາກທ່ານມີບັນຫາ ຫຼືຂໍ້ສົງໃສໃດ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ມາທາງອີເມລ ຂໍຂອບໃຈ.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.