iPhone ຈະມີ 3rd party apps?

iPhoneໃນງານ D Conference ທີ່ຜ່ານມາ Steve Jobs ໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ iPhone –ໂທລະສັບລະບົບຫນ້າຈໍສຳຜັດລາຄາກວ່າ $600 ຂອງ Apple ຈະສາມາດຕິດຕັ້ງແລະໃຊ້ງານ Applications ຕ່າງ ໆ ຈາກ 3rd party ໄດ້ ແຕ່ Jobs ກໍ່ໄດ້ສະແດງຄວາມກັງວົນໃຈວ່າ ຈະເປັນເຫດໃຫ້ເກີດບັນຫາດ້ານຄວາມປອດໄພ ເຊິ່ງລາວບໍ່ຢາກເຫັນ iPhone ຄ້າງເມື່ອໃຊ້ງານ

ທີ່ມາ – CrunchGear

ຮູ້ສຶກວ່າ iPhone ໃກ້ ໆ ຈະອອກແລ້ວ ປະມານປີຫນ້າ ຄົງຈະມີເຂົ້າມາຂາຍຢ່າງເປັນທາງການ ໃນແທບບ້ານເຮົາ ບໍ່ຮູ້ວ່າຈະລາຄາລົງບໍ່ – -“

Published by

au8ust

ສະບາຍດີທຸກ ໆ ທ່ານ ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຜູ້ເບິ່ງແຍງບລັອກແຫ່ງນີ້ ຫາກທ່ານມີບັນຫາ ຫຼືຂໍ້ສົງໃສໃດ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ມາທາງອີເມລ ຂໍຂອບໃຈ.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.