eBay ຊື້ StumbleUpon.com

eBay ໄດ້ຖະແຫລງເຖິງການເຂົ້າຊື້ StumbleUpon.com ເວບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ Social Bookmarking site ທີ່ມີຜູ້ໃຊ້ງານກວ່າ 2.3 ລ້ານຄົນ

ເວບໄຊຕ໌ StumbleUpon.com ກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2001 ຕອນນີ້ມີມູນຄ່າປະມານ $75 ລ້ານ ມີອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວ 150% ຕໍ່ປີ ໂດຍຫລັງຈາກທີ່ມີການປິດການຊື້ຂາຍແລ້ວ ທາງ StumbleUpon ຄາດວ່າ ຈະມີການພັດທະນາໃນຫລາຍ ໆ ດ້ານເພີ່ມຂຶ້ນອີກແນ່ນອນ

[via Neowin.net]

Published by

au8ust

ສະບາຍດີທຸກ ໆ ທ່ານ ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຜູ້ເບິ່ງແຍງບລັອກແຫ່ງນີ້ ຫາກທ່ານມີບັນຫາ ຫຼືຂໍ້ສົງໃສໃດ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ມາທາງອີເມລ ຂໍຂອບໃຈ.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.